Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stresle Başa Çikmada Psikofizyolojik Yöntemler MAD 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DERYA GÜZEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı; öğrenciye, stres kavramı ve stresin insan sağlığı üzerine olan etkilerini öğretmek ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve geliştirmektir.

Course Content

Bu ders, stres kavramı, strese yol açan etkenler, stresin insan sağlığı üzerine etkileri, stresle başa çıkma yöntemleri konularını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stresin insan sağlığı üzerine olan etkilerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Stresle başa çıkmada bireysel ve örgütsel yöntemleri genel prensipleriyle ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Bedensel başa çıkma yöntemlerini örneklerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
4 Zihinsel başa çıkma yöntemlerini örneklerle anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
5 Davranışsal başa çıkma yöntemlerini ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
6 Stres kavramını tanımlar ve strese yol açan etkenleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6