Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yasalar ve Özel Eğitim ZEE 403 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses <p>İlgili ders i&ccedil;in &ouml;n koşul bir ders belirlenmemiştir.</p>
Recommended Optional Courses <p>&Ouml;zel Eğitim</p>
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. BEKİR FATİH MERAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet FİDAN

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkiye´de yürürlükte olan eğitim öğretim siteminin yasal temelleri ve engelli kişilere ilişkin yasalar hakkında bilgi kazanılması.

 

Course Content

Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler, yasaların özel eğitimdeki önemi, Anayasa, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve genelgeler, yasaların geliştirilmesini ve uygulanmasını etkileyen faktörler, öğretmen, anne-baba, okul sistemi vb. yasal rolleri, sosyal ve eğitsel haklar, yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, yasal düzenlemeleri izleme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, engelli haklarına yönelik yasal güvencenin önemini açıklar. , , , , , ,
2 Öğrenciler, özel eğitim hizmetleri yönetmeliği ve önemini açıklar. , , , , , ,
3 Öğrenciler, Türk Eğitim Sisteminin yasal temellerini listeler. , , , , , ,
4 Öğrenciler, özel eğitim öğretmeninin yasal hak ve sorumluluklarını aktarır. , , , , , ,
5 Öğrenciler, 5378 Sayılı Engelliler Kanununun öne çıkan maddelerini ve kanunun özelliğini açıklar. , , , , , ,
6 Öğrenciler, engellilere yönelik uluslararası yasal standartlar hakkında bilgi verir. , , , , , ,
7 Engelli hakları hareketi, sivil itaatsizlik, tıbbi ve sosyal modelin engelli bireylere yönelik yasal yapıdaki yerini açıklar. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Devletin ve Yasanın Doğuşu Kaynakların ilgili bölümleri
2 Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler. Kaynakların ilgili bölümleri
3 Yasaların özel eğitimdeki önemi. Kaynakların ilgili bölümleri
4 Anayasa. Kaynakların ilgili bölümleri
5 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Kaynakların ilgili bölümleri
6 Yönetmelikler ve genelgeler. Kaynakların ilgili bölümleri
7 Ara sınav
8 Yasaların geliştirilmesini ve uygulanmasını etkileyen faktörler. Kaynakların ilgili bölümleri
9 Öğretmen, anne-baba, okul sistemi vb. rolleri. Kaynakların ilgili bölümleri
10 Sosyal ve eğitsel haklar. Kaynakların ilgili bölümleri
11 Yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Kaynakların ilgili bölümleri
12 Yasal düzenlemeleri izleme. Kaynakların ilgili bölümleri
13 Yurtdışı yasal düzenlemeler. Kaynakların ilgili bölümleri
14 Final sınavı
Resources
Course Notes <p>T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&nbsp;Anayasası</p> <p>5378 Sayılı Engelliler Kanunu&nbsp;</p> <p>MEB &Ouml;zel Eğitim Hizmetleri Y&ouml;netmeliği</p> <p>Birleşmiş Milletler Engelliler Şartı</p> <p>Salamanca Bildirgesi</p>
Course Resources

Çitil, M. (2012012). Yasalar ve Özel Eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık

Meral, B. F. (2011). Özel Eğitimde Yasal Düzenlemeler (s. 37-48). Özel Eğitim. Editörler Barut, Y., & Vural, M.  İstanbul: Lisans Yayıncılık

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Ödev 5
1. Kısa Sınav 5
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 6 6
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 8 8
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5