Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlikli Cinsel Gelişim ve Mahremiyet Eğitimi SAU 453 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ÖZGE ÖNER
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. ÖZGE ÖNER,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Cinsel eğitim, toplumun genel cinsel sağlığı korumak, çocuklar ve ergenlerin erişkin yaşama sağlıklı bir geçiş yapabilmelerini kolaylaştırmak nedeniyle, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu dersin amacı; İnsan için önemli bir yere sahip olan cinselliğin doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışları tanımlamak ve geleceğe sağlıklı nesiller bırakabilmektir. 

Course Content

Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması, cinsel mitler, sağlıklı cinsel yaşam, cinselliklte normallik ve parafililer, çocuk ve ergenlikte cinsellik, erkek ve kadın cinsel işlev bozuklukları, eşcinsel yönelimler. 

 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Sağlıklı bir cinsel yaşam için temel unsurları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 2. Cinsellik kavramına bilimsel bir yaklaşım geliştirmeyi sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 3. Cinsel işlevin nörobiyolojisini tanımlar. Anlatım, Gösteri, Sınav ,
4 4. Gelişim dönemlerine göre cinsel eğitimin çerçevesini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme ,
5 5. Kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluklarını tanımlar
6 6. Cinsel işlev bozukluklarında sağlıklı yaklaşım için bakış açısı geliştirir.
7 7. Cinsel yönelimler ve altında yatan psikopatoloji ile ilgili bilgi sağlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 CİNSELLİK VE CİNSELLİK KAVRAMININ KONUŞULMASI
2 CİNSELLİĞİN TARİHİ
3 CİNSEL MİTLER
4 KADIN OLMANIN AŞAMALARI
5 ERKEKLERDE CİNSEL GELİŞİM
6 OKUL ÖNCESİ VE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINA CİNCELLİĞİN ANLATILMASI
7 ERGENLİK DÖNEMİNDE CİNSELLİĞİN KONUŞULMASI VE MAHREMİYET EĞİTİMİ
8 VİZE
9 YETİŞKİN BİREYLERE CİNSEL EĞİTİM VERİLMESİ
10 YETİŞKİN BİREYLERE CİNSEL EĞİTİM VERİLMESİ
11 TRANSEKSÜELİTE
12 CİNSELLİKTE NORMALLİK VE SAPKINLIK
13 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
14 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Resources
Course Notes <p> yayınlanmamış ders notları</p> <p> Ke&ccedil;e C. Cinselliğin dayanılmaz ağırlığı.</p> <p> CİSED ders notları&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Keçe C. Cinselliğin dayanılmaz ağırlığı. 

Week Documents Description size
0 kadın cinselliği 3.59 MB
0 1.GİZLİ GERÇEKLİK son 9.57 MB
0 2.cinsel mitler 17.31 MB
0 erkek cinsel gelişim 8.47 MB
0 kadın cinselliği 3.59 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5