Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bulaşici Hastaliklar SAU 450 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. TİJEN NEMUT
Course Lecturers Öğr.Gör. TİJEN NEMUT,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Bulaşıcı hastalıkların önemini ve tedavi yöntemlerini kavramak için hastalık, enfeksiyon, hastalık etkeni, kuluçka süresi, bulaşma süresi, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık zinciri ve bulaşma yolu gibi kavramların öğrenilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır

Course Content

Toplumdaki sağlık sorunlarının belirlenmesi, sağlıklı kişilerin nasıl korunması gerektiği ve infeksiyonlu hastalara bakım verme eğitimi ve bulaşıcı hastalıkların önemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve oluşumu konularını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Enfeksiyonlardan korunma hakkında bilgileri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Bakteriler,virüsler,mantarlar hakında genel bilgileri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Adelosan aşılaması hakında genel bilgileri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Yetişkin aşılaması hakında genel bilgileri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Seyahat sağlığı nedir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
8 Seyahat aşılaması hakkında genel bilgileri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Güncel enfeksiyon hastalıkları nedir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Vektörlerle bulaşan hastalıklar nelerdir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
12 Protozoon,Helmint ve arthropoda nedir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
13 Protozoon,Helmint ve arthropoda ile bulaşan hastalıklar nelerdir öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
14 Besin zehirlenmelerine neden olan etkenleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
15 Solunum sistemi etkenleri ve yaptığı hastalıkları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler
2 Enfeksiyon etkenleri ve enfeksiyon zinciri hakkında genel bilgiler (kaynak,konak )
3 Bakteriler ,virüsler,mantarlar hakkında genel bilgiler
4 Adolesan ve yetişkinde aşılama
5 Adolesan ve yetişkinde aşılama
6 Seyahat sağlığı, seyahat ishalleri ve aşılama(Avrupa ve Afrika vb… ülkeler)
7 Güncel enfeksiyon hastalıkları ( Kuş gribi,Domuz gribi, Zika virüsü vb…)
8 Güncel enfeksiyon hastalıkları (cinsel yolla bulaşan hastalıklar; hepatitler,gonore,sfiliz vb. )
9 Güncel enfeksiyon hastalıkları (Vektörlerle bulaşan;Kene,kuduz vb.)
10 Enfeksiyonlardan korunma (Hijyenik önlemler)
11 Protozoon,Helmint ve arthropoda nedir ve bunlarla oluşan günümüz hastalıkları
12 Protozoon,Helmint ve arthropoda nedir ve bunlarla oluşan günümüz hastalıkları
13 Besin zehirlenmeleri hakkında genel bilgiler
14 Sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları ,korunma yolları ve bakımı
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )
2-İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )
3- Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )
4-Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )
5-Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )
6-Jawetz E,Melnick JL,Adelberg EA,Brooks GF,Butel JS,Ornston LN
7-Medical Microbiology 1989
8-Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları (Ed;Prof Dr İlhan Ünlü )
9-Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5