Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağliğin Korunmasi ve Geliştirilmesi SAU 452 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME,
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili temel kavramları öğrenerek birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Course Content

Bu ders öğrencileri, kendilerini ve toplumdaki bireyleri koruma ve geliştirme ile ilgili gereksinimleri için seçilmiş sağlık stratejilerini uygulamak için hazırlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık ve sağlıkla ilişkili olan kavramları ilişkilendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sağlığı etkileyen faktörleri ve risk faktörlerini değerlendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bireysel sağlık davranışlarının farkında olabilmesi ve sağlığıyla ilgili sorumlulukları alabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını öğrenmesi ve bu davranışları kendi yaşamında sergileyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rollerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Yaşam dönemlerine göre sağlığı geliştirme uygulamalarını tanımlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Bireye olumlu sağlık davranışı kazandırmada davranış değişim sürecinin önemini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı, Öğrenim Hedefleri
2 Sağlığı geliştirme kavramının tarihçesi
3 Sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörler: Bireysel Özellikler
4 Sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörler: Çevre
5 Sağlığın geliştirilmesi: Medya ve Kültür
6 Sağlığın geliştirilmesinde holistik yaklaşım Stres yönetimi ve sağlığın geliştirilmesi
7 Düzenli egzersiz
8 Beslenme ve sağlığın geliştirilmesi
9 AIDS ve sağlıklı cinsel yaşam
10 Tütün, alkol ve madde kullanımı ve sağlığın geliştirilmesi
11 Sağlık sorumluluğu
12 Kişiler arası İlişkiler
13 Sağlık Yönetimi
14 Tinsellik
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Clark CC: Health Promotion In Communities, Holistic and Wellness Approaches, Spinger Publishing Company, 2002.
Edelman CL, Mandle DL: Health Promotions Throughout The Lifespan, Fifth Edition, Mosby, 2002.
Gorin SS, Arnold J: Health Promotion in Practice, Jossey-Bass, 2002ourse
NamePender NJ, Murdaugh JL, Parsons MA: Health Promotion in Nursig Practice, Fifty Edition, Pearson-Prentice Hall, 2006.

Week Documents Description size
0 SAĞLIĞI GELİŞTİRME- VE KAVRAMSAL BAKIŞ-2016666 1.09 MB
0 sağlığın geliştirilmesi-2016-222 1.33 MB
0 SAĞLIKTA BİREYİN SORUMLULUKLARI 0.08 MB
0 Fiziksel egzersiz 1.4 MB
0 sağlığın kor.bildirgeleri 0.1 MB
0 2.STRES-YÖNETİMİ-II-3 3.6 MB
0 SAĞLIĞI GELİŞTİRME- VE KAVRAMSAL BAKIŞ-2016666 1.09 MB
0 SAĞLIKTA BİREYİN SORUMLULUKLARI 0.08 MB
0 sağlığın kor.bildirgeleri 0.1 MB
0 SAĞLIĞI GELİŞTİRME- VE KAVRAMSAL BAKIŞ-2016666 1.09 MB
0 SAĞLIKTA BİREYİN SORUMLULUKLARI 0.08 MB
0 SAĞLIKTA BİREYİN SORUMLULUKLARI 0.08 MB
0 sağlığın geliştirilmesi-2016-222 1.33 MB
0 Fiziksel egzersiz 1.4 MB
0 2.STRES-YÖNETİMİ-II-3 3.6 MB
0 TRAFİK KAZALARI 444 2.03 MB
0 toplum beslenme ilkeleri 0.31 MB
0 toplum beslenme ilkeleri 0.31 MB
0 tinsellik 3 0.09 MB
0 AIDS 12.21 MB
0 Sigara ve Sağlığımız-2222 2.31 MB
0 İLK YARDIM. 22.39 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5