Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Araştirma Yöntemleri HTP 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÜNAL ERKORKMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, bilimsel araştırmaların planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve verilerin analiz yöntemleri ile etik kurallar çerçevesinde bilimsel rapor, makale ve tez yazımı tekniklerinin öğretilmesi amaçlamaktadır.

Course Content

Araştırma Yöntemleri ve Düzenleri

Araştırma Planlaması

Araştırma Konusu Seçimi

Kaynakların Taranması

Bilimsel Yazı Kritiği

Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi

Araştırma Toplumu Ve Örneklemin Belirlenmesi

Veri Özetleme Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi Hazırlama

Deneme Ve Esas Araştırma Uygulaması

Bilimsel Yazı Yazım Kuralları

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1998

Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I, Nisan Kitabevi, 2013

Özdamar, K, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II, Nisan Kitabevi, 2013

Day, R.A. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır? Ankara: Tübitak. 1996

Yusuf Çelik, NASIL? Biyoistatistik, Bilimsel Araştırma, SPSS, I. Baskı Eylül 2011

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6