Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği HTP 524 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Stoma bakımında teorik, pratik ve klinik beceri kazandırmaktır.

Course Content

Stomalı hasta bakımı, stomalı hastanın  preoperatif ve postoperatif bakımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı uygular ve yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6