Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağliği Değerlendirme ve Klinik Karar Verme HTP 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd.Doç.Dr. Havva SERT

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı; öğrenciye, bireyin sağlığının değerlendirilmesi ile ilgili uzmanlık bilgi, tutum ve beceri kazandırmak ve geliştirmektir.

Course Content

Bu ders fiziksel değerlendirme yöntemleri, Objektif ve subjektif veri toplama, sistemlerin değerlendirilmesi ve değrlendirme sonuçlarına göre hemşirelik uygulamalarını içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fiziksel tanılamanın amaçlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Fiziksel tanılama tekniklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Sistemlerin fiziksel değerlendirmesini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Fiziksel değerlendirme sonuçlarına göre hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Eti Aslan F (Ed) (2014). Sağlığın Değerlendirilmesi. Ankara: Akademisyen Yayınevi.
Kuyurtar F (Ed) (2013). Klinisyen/Öğrenci Hemşire ve Ebeler için Fizik Muayene. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd, Şti.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6