Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kriz Iletişimi Yönetimi ILB 634 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kriz iletişiminin uygulaması konusunda bilgilendirmek.
Course Content Kriz nedir? Nasıl oluşur? Nasıl Yönetilir?
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Krizin unsurlarını sayar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Kriz ve sorun arasındaki farkı tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Kiriz yönetiminin unsurlarını sayar
4 Krizi nasıl yöneteceğinin farkındadır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Kriz nedir?
3 Sorunun krize dönüşmesi?
4 Krizin unsurları nelerdir?
5 Krizde reaktif yönetim
6 Krizde proaktif yönetim
7 Kriz takımı oluşturma I
8 Kriz takımı oluşturma II
9 Krizde iletişim araçlarının kullanımı
10 Kriz iletişimi-I
11 Kriz iletişimi-II
12 Kriz sonrası yönetim
13 Proje sunumları-I
14 Proje sunumları-II
Resources
Course Notes Richart Luecke, Kriz Yönetimi, 2008, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6