Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Reklamcilikta Tüketici Davranişlari ve Karar Alma Stratejileri ILB 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tüketici davranışlarının oluşumu ve bunu destekleyen unsurların irdelenmesi.
Course Content Tüketici davranışları nasıl oluşur? Nasıl değişir? Karar almayı etkileyen unsurların ortaya konması ve örnek olaylar stratejiler üzerinden inceleme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüketici davranışlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Hedef kitleye uygun reklam kampanyası tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Uygun kitle iletişim aracını kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Reklamcılığa genel bir bakış
3 Hedef kitleden tüketici oluşturma
4 Tüketicinin motivasyonu
5 Tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar-I
6 Tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar-II
7 Karar almanın unsurları-I
8 Karar almanın unsurları-II
9 Davranış ve karar alma ilişkisi-I
10 Davranış ve karar alma ilişkisi-II
11 Müşteri beklentileri I
12 Müşteri beklentileri II
13 Öğrencilerin Proje sunumları-I
14 Öğrencilerin Proje sunumları-II
Resources
Course Notes Jack Z. Sissors ve Lincoln Bumba (1989). Advertising Media Plannig, NTC Business Books<br>Alison Theaker ( 2012). The Public Relations Handbook, Routledge
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 12 12
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 20 20
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6