Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi MLY 498 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN, Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL, Prof.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU, Doç.Dr. HAKAN YAVUZ, Dr.Öğr.Üyesi IŞIL AYAS, Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER, Prof.Dr. ŞAKİR GÖRMÜŞ, Arş.Gör. KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ, Arş.Gör.Dr. GONCA GÜNGÖR GÖKSU, Doç.Dr. FURKAN BEŞEL, Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR, Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants Arş. Gör. Cahit Şanver, Arş. Gör. Fatih Yardımcıoğlu, Arş. Gör. Hakan Yavuz
Course Category
Course Objective Lisans eğitimin tamamlamak üzere olan öğrencilerin ilgi duydukları eğitim alanları ile ilgili bir konuda nasıl bir bilimsel araştırma yapılacağını uygulamalı olarak göstermek.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Maliye alanında bitirme tez hazırlar Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Kütüphane taraması yapar Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Bilimsel Düşünce ve Yorumlarını yazılı bir şekilde ifade eder Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 10