Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Devlet Borçlari MLY 305 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Kadriye İzgi

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin amacı, günümüzde olağan gelir haline gelen kamu borçlanmasının incelenmesidir. Kamusal finansmanın önemli bir boyutu olan borçlanmanın mali ve ekonomik etkilerinin öğrenci tarafından yorumlanabilmesini ve borç yönetimi tekniklerini kavranabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste devlet borçlarının oluşumu, borçlanma yöntemleri, borç yönetimi, borçların ekonomik etkileri, Türkiye'de devlet iç ve dış borçlarının gelişimi ve yapısı, kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Devlet borçlarının temel özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Devlet Borçlarını çeşitli açılardan sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Borç yönetimini ve ekonomik etkilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türkiye´de borçlanmanın gelişimini açıklar ve borçların çevrilebilirliği açısından değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Borçlanmanın ekonomik ve mali etkilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 İç ve dış borçlanma yöntemlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının borçlanmadaki yerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Olağan ve olağanüstü borç ödeme tekniklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
9 Borçlanmada garanti ve çıkar sorununu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu gelirleri içinde borçlanmanın yeri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Devletlerin Borçlanma Nedenleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Devlet borçlarının sınıflandırılması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Borçlanma Kaynakları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Borç verenlere sağlanan hak ve çıkarlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Uluslararası Mali Kuruluşlar ve Borçlanma Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav
8 IMF ve Ülkelerin Borçlanması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Dünya Bankası Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Borçlanmanın ekonomik etkileri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Kamu Borç yönetimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Kredi Derecelendirme Kuruluşları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Türkiye´de İç Borçlanma ve Gelişimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Türkiye´de Dış Borçlanma ve Gelişimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>ULUSOY, AHMET (2009), Devlet Bor&ccedil;lanması, Trabzon</p>
Course Resources

M. Ferhat EMİL, H.Hakan YILMAZ ve Caroline Van Rijckeghem, Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? İstanbul: TESEV Yayınları, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 5
5. Ödev 5
6. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 6 7 42
Final 1 10 10
Total Workload 170
Total Workload / 25 (Hours) 6.8
dersAKTSKredisi 7