Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sermaye Piyasalari SBF 472 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FATİH BURAK GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Mustafa kenan Erkan
Course Category
Course Objective Öğrencilere finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, piyasaların yapısı ve işleyişi, faiz oranının belirlenmesi, tahvil piyasaları ve tahvil değerlendirmesi, hisse senedi piyasaları ve hisse senedi değerlemesi, portföy yönetimi, risk ve getiri teorileri, sermaye piyasası analizleri başlıca konular arasında yer almaktadır.
Course Content Bu derste finansal pazarlar, tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasası yatırım araçları, birincil piyasalar ve ikincil piyasalar, Türkiye’de sermaye piyasaları, finansal varlıkların fiyatı ve gerçek değeri, menkul kıymetlerde risk -getiri analizi ve portföy yatırımı, sermaye piyasası analizleri konusuna da değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk sermaye piyasasının işleyişini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sermaye piyasaları bileşenlerini tanıması Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bilimsel yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmaları Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Bu itibarla, piyasalarda yer alan finansal araçlar ve bu finansal araçların değerleme ilkelerini kullanabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Hisse senedi değerleme yöntemlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Risk ve getiriyi hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Portföy yatırımını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansal Pazarlar Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s. 7-35
2 Tasarruf-Yatırım İlişkisi Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.13-26
3 Sermaye Piyasası Yatırım Araçları: Tahviller Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s. 162-176
4 Sermaye Piyasası Yatırım Araçları: Hisse Senetleri Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s. 141-162
5 Diğer Finansal Varlıklar Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s.176-196
6 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış-Birincil Piyasalar Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.67-88
7 İkincil Piyasalar Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.89-101
8 Türkiye’de Sermaye Piyasaları Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s. 101-141
9 Arasınav
10 Finansal Varlıkların Fiyatı ve Gerçek Değeri Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.141-148
11 Menkul Kıymetlerde Risk -Getiri Analizi ve Portföy Yatırımı Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.149-182
12 Hisse Senedi Değerleme ve Piyasa Etkinliği Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s. 208-226.
13 Pazarla ilgili Bilgi Kaynakları Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları,Alfa, İstanbul, s.255-270
14 Sermaye Piyasası Analizleri Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul, s239.
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler
Course Resources Ceylan, Ali Ve Turhan Korkmaz (2004) Sermaye Piyasası Ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, İstanbul
Karan, Mehmet Baha (2004) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara
Sarıkamış, Cevat (1995) Sermaye Pazarları, Alfa, İstanbul
Tanör, Reha (2003) Finansal Kriz ve Sermaye Piyasası, TSPAKB, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 7
2. Kısa Sınav 8
1. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 5