Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güncel Siyasi Sorunlar SAU 763 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MİŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fikret Topal

Course Category
Course Objective

Değişik bakış açılarıyla Türk siyasal hayatının temel problemlerini analiz etmek ve bu problemlerin tarihi, sosyal, kültürel ve yapısal sonuçlarını tanımlayarak ve çözmeye çalışmak.

Course Content

Türk siyasal hayatının temel problem alanlarının tespiti ve bu problem alanlarının günümüz siyasetine yansımalarının tespiti.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>ERDOĞAN, Mustafa (2001), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara.<br /> YAZICI, Serap (1997), Askeri Darbelerin Anayasalara Etkisi, Ankara, Yetkin Yayınları, Ankara.<br /> DURSUN, Davut (1999), Demokratikleşemeyen T&uuml;rkiye, İşaret Yayınları, İstanbul.<br /> DURSUN, Davut (2005), T&uuml;rk Demokrasisinin Kurumsallaşamama Sorunu ve Bir Sorun &Ccedil;&ouml;zme Aracı Olarak Askeri Darbeler, Muhafazakar D&uuml;ş&uuml;nce, Sayı: 3, Kış<br /> &Ouml;ZBUDUN, Ergun (2003), &Ccedil;ağdaş T&uuml;rk Politikası, &Ccedil;eviren: Ali Resul Usul, Doğan Kitap Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5