Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasal Ideolojiler SAU 760 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Soner Tausher
Course Category
Course Objective Siyasal ideolojiler konusunda farkındalık yaratarak ideolojilere eleştirel yaklaşma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
Course Content İdeoloji kavramı, ideolojilerin kökenleri, ideolojilerin çözüm yolları karşılaştırılarak analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasal ideoloji kavramını anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İdelojilerarası ilişkileri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İdeolojilerin günümüz dünyası sorunlarına yanıtlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdeoloji kavramı ve İdeolojinin Doğası
2 Klasik Liberalizm
3 Çağdaş Liberalizm Tartışmaları
4 Klasik Muhafazakarlık
5 Yeni Sağ ve Neoliberalizm
6 Marksizm
7 Yeni Marksist Tartışmalar
8 Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti
9 Yeni Sol
10 Milliyetçilik
11 Anarşizm
12 Feminizm
13 Faşizm
14 İslamcılık
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5