Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ab-Türkiye Ilişkileri SAU 020 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SELİM İNANÇLI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Avrupa Birliği yapısının ve sürecinin tanınması, Türkiye´nin Avrupa Birliği sürecindeki konumunun ve yaptığı çalışmaların, süreç içerisindeki değişimlerin, olumlu ve olumsuz etkilerinin irdelenmesi
Course Content AB yapısı, tarihi ve üye ülkeler, Türkiye´nin üyelik süreci ve tarihi gelişmeleri, müzakereler ve üyelik etkileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiyenin üye olmak istediği ABnin nasıl bir teşkilat yapısına sahip olduğunun öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 AB projesinin Türkiyenin diğer ülkelerle ilişkilerinde model olacak dinamiklere sahip olup olmadığının analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türkiyenin AB ile ilişkilerinde yaşanan problemlerin analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğinin analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 ABnin dünya politikasında nasıl bir konuma sahip olduğunun ve bunun Türkiyenin dış politikası açısından ne anlam ifade ettiğinin analiz Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliğine Genel Bakış, Nasıl bir birlik, Üyeleri,Temel Anlaşmaları
2 Avrupa Birliğinin Dünyadaki Ekonomik ve Siyasi Yeri
3 Avrupa Birliğinin Doğuşu
4 Avrupa Birliğinin Gelişimi, 1950li, 60lı, 1970li ve 80li Yıllar
5 Avrupa Birliğinin Gelişimi,1990lı ve 2000li Yıllar
6 ABnin Kurumları, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, AB Konseyi
7 ABnin Kurumları, Avrupa Komisyonu, AB Mahkemesi
8 ABnin Kurumları,AB Sayıştayı,Avrupa Merkez Bankası,Danışma Organları
9 ARASINAV
10 ABnin Ortak Politikaları,Ortak Ekonomi ve Para Politikası,Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
11 AB-Türkiye İlişkilerinin Temel Dinamikleri,Genel Çerçeve,AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-I,1999 Helsinki Zirvesine Kadar
12 AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-II,1999 Helsinki Zirvesi Sonrası
13 Türkiyede AB Algılaması
14 AB Ülkelerinde Türkiye Algılaması
Resources
Course Notes
Course Resources Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi (2 Cilt), Kitap Yayınevi, 2005
Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2004
Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliği Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Vipajans Yayınları, 2005
Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, 2005
Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık 2004
Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications 2004
Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık 2004
Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliği´nin Siyasal Geleceği ve Türkiye, Alfa Yayinlari 2004
Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği´nin ABC´si, Sinemis Yayınları 2003
Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
Murat Belge, Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? / Avrupa Birliği ve Türkiye, Birikim YayınlarI 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 72
Total Workload / 25 (Hours) 2.88
dersAKTSKredisi 5