Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkiler SAU 107 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Cüneyt Doğrusözlü

Course Category
Course Objective

Küreselleşme sürecini yaşamakta olan günümüz dünyasında, öğrencilerin uluslararası ilişkilerle ilgili kavram ve teoriler ile uluslararası örgütler ve bunların organlarının görevleri ve amaçları konusunda öğrencileri bilgi sahibi olmaları sağlanacak, bölgesel ve global ilişkilerde bilimsel gerçekler dikkate alınarak ülkemizin barışçıl ve müreffeh olarak diğer devlet ve kuruluşlarla ilişkilerini çıkarlarını zedelemeden yürütme zemininin gerekleri ele alınacaktır.

Course Content

Bu derste Uluslararası İlişkiler kavramları ele alınarak, belli başlı uluslararası ilişkiler teorileri kısaca işlenecektir. Devletlerin dış politika ile ilgili gücü, karar alma sistemi, hedefleri, stratejileri başta diplomasi olmak üzere araçları işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplininin temel derslerini kavrayacak altyapıya sahip olmasını amaçlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramlarını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Dünya politikasında yaşanan gelişmelerin ve bunların Türkiye?ye etkilerinin sağlıklı bir şekilde tahlil edilmesini sağlayacak bilimsel analiz yeteneğinin geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası sistemde yaşanan sorunların nedenlerinin anlaşılıp bunların çözümüne katkıda bulunacak bireylerin yetiştirilmesini hedefler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Litetarürün okunması ve analiz edilmesini hedefler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Karşılaştırmalı olarak diğer bilim alanlarını takip etmeyi hedefler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası İlişkilere Giriş Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
2 Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
3 Uluslararası İlişkilerin Aktörleri-I Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
4 Uluslararası İlişkilerin Aktörleri-II Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
5 Ulusal Gücün Unsurları-I Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
6 Ekonomik güç ve dünya ekonomik düzeni Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
7 Askeri güç ve dünya askeri düzeni Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
8 Gücün Niteliksel Unsurları Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
9 ARASINAV Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
10 Dünya Politikasının Tarihsel Gelişimi Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
11 Türk Dış Politikasının Temel Özellikleri Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
12 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
13 Türkiye-Ortadoğu İlişkileri Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
14 Türk Dış Politikası Sorunları Ders notu kısmındaki ilgili kaynaklar
Resources
Course Notes <p>Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, K&uuml;re Yay.2013</p>
Course Resources

Tayyar Arı, "Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika", Alfa, İstanbul.

Andrew Heywood, "Küresel Siyaset", Açılım Yay.

İnat, Kemal ve Ali Balcı (2006), Dış Politika, Teorik Perspektifler, Zeynep Dağı (Der.), Uluslararası Politikayı Anlamak, Alfa, İstanbul, ss. 212-286.

Evans, Graham ve Jeffrey Newnham (2007), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5