Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Diş Politikasi SAU 108 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. ELİF MADAKBAŞ GÜLENER
Course Lecturers
Course Assistants NA
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Bu ders Türkiye dış politikasına ilişkin tarihsel bir analiz sunmayı amaçlamaktadır.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren izlediği dış politikayı tarihsel dönemler halinde ele alarak, Türk Dış Politikasını etkileyen iç ve dış dinamiklerin ve oluşum ve uygulanması sürecini incelemektir.
Course Content Dersin temel içeriği Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye dış politikasını olgu, kavram ve tartışmalar temelinde ele almaktadır.Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi izlenen Türk dış politikası Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele alınarak, Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II. Dünya Savaşında Türkiyenin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle ittifakı, Demokrat Parti dönemi dış politikası, 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış Politikası, ABD ve NATOyla ilişkiler, AETyle ilişkiler, Kıbrıs Sorunu, 1980-1990 dönemi dış politika ABD ve AB ile ilişkiler, Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika, yeni fırsatlar ve tehditler, güncel sorunlar ele alınarak bu dönemde izlenen Türk Dış Politikası ve bu politikayı belirleyen ulusal ve uluslar arası parametreler irdelenecektir. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeşitli dönemlerde uygulanan Türk dış politikasını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Türk dış politikasının oluşturulma ve uygulanma sürecini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Türk dış politikasının oluşturulma ve uygulanma sürecini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Temel derslerde öğrendiği bilgilerle Türk dış politikasında yer alan olayları ve sonuçlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 Türk dış politikasına ilişkin gelecekte ortaya çıkabilecek olası gelişmeleri ve yaratabileceği sonuçları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Türk dış politikasını bilimsel ve analitik yöntemlerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
7 Uluslararası sistemde meydana gelen gelişmelerin Türk dış politikasına olan etkisini anlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
8 Türkiyenin iç dinamiklerinde ve siyasal hayatında meydana gelen gelişmelerin Türk dış politikasına olan etkisini anlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Dış Politikasına Giriş 1, 2
2 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1922-1938) 1, 2
3 İnönü Dönemi Dış Politikası (1938-1950) 1, 2
4 Menderes Dönemi Dış Politikası (1950-1960) 1, 2
5 Askeri Vesayet Döneminde Dış Politika (1960-1973) 1, 2
6 Ecevit ve Milli Cephe Dış Politikası (1970-1980) 1, 2
7 ARA SINAV
8 Darbenin Gölgesinde Dış Politika (1980-1987) 1, 2
9 Özal Dönemi Türk Dış Politikası (1987-1993) 1, 2
10 Koalisyonlar Dönemi Dış Politikası (1993-1999) 1, 2
11 Avrupa Birliği Ekseninde Dış Politika (1999-2002) 2
12 Ak Parti Dönemi Dış Politikası (2002-2009) 2
13 Davutoğlu Dönemi Dış Politikası (2009-2013) 2
14 Arap Baharı ve Türk Dış Politikası 2
Resources
Course Notes 1.) Ali BALCI, Türkiye Dış Politikası, İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim 2013. William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003.<br>2) Baskın Oran ( ed. ), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar ,Cilt I ( 1919- 1980 ) , İstanbul : İletişim Yayınları, 2001.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 5