Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasi Tarih SAU 110 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Modern çağ öncesi geniş bir bakış açısıyla dünya siyasetindeki olayları incelemek ve bugüne ışık tutmak. Özellikle I. Dünya Savaşından sonraki siyasi gelişmeler II. Dünya Savaşı, günümüze kadar tarihi süreci öğrenip, değerlendirmek ve değişen dengeleri kavramak
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasi Tarih alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur, bunları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Siyasi Tarih ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Siyasi Tarih ile ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Siyasi Tarih ile ilgili sorunlara yönelik olarak olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte sahip olunan bilgi ve fikirleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Siyasi Tarih ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Uluslararası İlişkiler?in gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla kollektif çalışma yetisini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Edinilen bilgi ve becerileri kullanır ve analitik düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
9 Başta uluslararası çatışmalar olmak üzere alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir, uzlaşma seçenekleri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve Tarih- Siyasi Tarik Kavramları Oral Sander
2 15. Yüzyıla Kadar Dünya Tarihi ve Avrupa Tarihine Giriş Oral Sander
3 1789 Fransız Devrimine Kadar Olan Süreç Oral Sander
4 1789 Fransız Devrimi ve Devrimler Süreci Oral Sander
5 1815 Viyana Kongresi- İtalya ve Almanya´nın Ulusal Birliğini Kurması Oral Sander
6 Emperyalizm ve I. Dünya Savaşı Öncesi Durum Fahir Armaoğlu
7 I. Dünya Savaşı Fahir Armaoğlu
8 İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) Fahir Armaoğlu
9 ARA SINAV
10 Soğuk Savaş Dönemi Fahir Armaoğlu
11 Yumuşama ve Çok Merkezlilik Fahir Armaoğlu
12 SSC´nin Dağılması ve Yumuşama Dönemi Çatışmaları Oral Sander
13 Yeni Dünya Düzeni Oral Sander
14 Genel Değerledirme
Resources
Course Notes Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih, Ankara 1973<br>Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt: 1- 2, İmge Kitapevi, Ankara 2003
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5