Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalişma Iktisadi ve Iktisadi Demografi SAU 101 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. EMEL İSLAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör.Elif Alp
Course Category
Course Objective Çalışma ekonomisi kavramını, işgücü piyasası türlerini ve aktörlerini detaylı olarak incelemek ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri nitel ve nicel olarak analiz etmektir.
Course Content Çalışma ekonomisi kavramı, işgücü piyasaları, işgücü arzı ve talebi, işgücü mobilitesi; ücretler; istihdam ve işsizlik sorununun teori ve pratikte sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışma ekonomisini teorik ve reel olarak tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İşgücü piyasalarına ilişkin verileri toplar, inceler ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ücret teori ve politikalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İstihdam ve işsizlik sorunlarını bilir ve mücadele yollarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye´deki işgücü piyasası politikalarını ve uygulamalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çalışma Ekonomisine Giriş
2 İşgücü Piyasası Teorisi ve Temel Özellikleri
3 İşgücü Arzı
4 İşgücü Talebi
5 Ücret
6 Enflasyon, Ücret ve İstihdam İlişkisi
7 Beşeri Sermaye Teorisi
8 İşgücü Mobilitesi
9 Ara Sınav
10 Sendikaların Ekonomik Etkileri
11 İşsizlik
12 İşsizlikle Mücadele İşgücü Piyasası Politikaları
13 Türkiye İşgücü Piyasasının Özellikleri
14 Türkiye´de İşsizlikle Mücadele İşgücü Piyasası Politikaları
Resources
Course Notes
Course Resources BİÇERLİ, M. Kemal (2007), Çalışma Ekonomisi, Beta, İstanbul.
LORDOĞLU, K. (2003), Çalışma İktisadı, Der Yayınları, İstanbul.
ZAİM, S. (1986), Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul
ELLIOT, R. (1991), Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi, SBF Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5