Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliği ve Türkiye SAU 109 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiyenin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliğinin nasıl ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının öğrenilmesi. Türkiyenin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi.
Course Content Öncelikle genel olarak Avrupa birliği tanıtılır. Tarihsel gelişimi, kurumları, politikaları vs. Daha sonra da Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreçleri ve bugün gelinen nokta analiz edilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliğinin dünya politikasındaki yerini tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Avrupa Birliğini diğer uluslararası örgütlerden ayıran temel özellikleri analiz eder, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Avrupa Birliği politikalarının hangi süreçlerde şekillendiğini açıklar, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Avrupa Birliğinin yapısını ve işleyişini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişim sürecini bilir, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Avrupa ülkelerinde yürütülen tartışmaları analiz eder, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
7 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Türkiyede yürütülen tartışmaları bilir ve yorumlar, Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Türkiyenin muhtemel AB üyeliğinin sonuçlarını Türkiye ve AB açısından değerlendirir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliğine Genel Bakış, Nasıl bir birlik, Üyeleri,Temel Anlaşmaları kaynaklar kısmında belirtilmiştir.1. hafta AB nedir? 1. hafta word hali
2 Avrupa Birliğinin Dünyadaki Ekonomik ve Siyasi Yeri kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
3 Avrupa Birliğinin Doğuşu kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
4 Avrupa Birliğinin Gelişimi, 1950li, 60lı, 1970li ve 80li Yıllar kaynaklar kısmında belirtilmiştir.2. hafta AB tarihçe 2. hafta word hali
5 Avrupa Birliğinin Gelişimi,1990lı ve 2000li Yıllar kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
6 ABnin Kurumları, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, AB Konseyi kaynaklar kısmında belirtilmiştir.4. hafta kurumlar 1 4. hafta word hali
7 ABnin Kurumları, Avrupa Komisyonu, AB Mahkemesi kaynaklar kısmında belirtilmiştir.5. hafta kurumla 2 5. hafta word hali
8 ABnin Kurumları,AB Sayıştayı,Avrupa Merkez Bankası,Danışma Organları kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
9 ARASINAV
10 ABnin Ortak Politikaları,Ortak Ekonomi ve Para Politikası,Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
11 AB-Türkiye İlişkilerinin Temel Dinamikleri,Genel Çerçeve,AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-I,1999 Helsinki Zirvesine Kadar kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
12 AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-II,1999 Helsinki Zirvesi Sonrası kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
13 Türkiyede AB Algılaması kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
14 AB Ülkelerinde Türkiye Algılaması kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
Resources
Course Notes 1)Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.(1. hafta)<br>2)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.(1. hafta)<br>3)Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.(1. hafta)<br>4)http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)(1. hafta)<br>5)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 22-32 (1. hafta)<br><br>6)Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.(2. hafta)<br>7)Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.(2. hafta)<br>8)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.(2. hafta)<br>9)Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 115-119. (3. hafta)<br>10)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 1-10.(3. hafta)<br>11)İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliğinin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara, ss. 3-22. (4. hafta)<br>12)Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 142-146.(4. hafta)<br>13)Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 176-179.(4. hafta)<br>14) Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 106-112. (5. hafta)<br>15)Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 86-96 (5. hafta)<br>16)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 71-93.(5. hafta)<br>17)Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 155-169. (6. hafta)<br>18)Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 228-236. (6. hafta)<br>19)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 155-164 ve 166-172.(6. hafta)<br>20)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 152-168. (6. hafta)<br>21)Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 78-85. (7. hafta)<br>22)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133. (7. hafta)<br>23)Dinan, Desmond (2005), Bölgeler Komitesi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 264-266. (8. hafta)<br>24)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 19-141. (10. hafta)<br>25)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 79-120.(10. hafta)<br>26)Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 113-136. (11. hafta)<br>27)Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 185-209.(11. hafta)<br>36)Gözen, Ramazan (2001), Türkiyenin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 137-160. (11. hafta)<br>28)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 1-338.(11. hafta)<br>29)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 365-514.(11. hafta)<br>30)http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi)(11. hafta)<br>31)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 339-399.(12. hafta)<br>32)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 17-130(12. hafta)<br>33)Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005. (13. hafta)<br>34)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 320-339.(13. hafta)<br>35)Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiyeden Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 135-162 (13. hafta)<br>36)Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiyeyi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 131-141. (14. hafta)<br>37)Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 101-113.(14. hafta)<br>38)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 53-65 ve 195-206(14. hafta)
Course Resources Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2004
Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliği Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Vipajans Yayınları, 2005
Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, 2005
Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık 2004
Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications 2004
Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık 2004
Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliği´nin Siyasal Geleceği ve Türkiye, Alfa Yayinlari 2004
Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği´nin ABC´si, Sinemis Yayınları 2003
Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
Murat Belge, Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? / Avrupa Birliği ve Türkiye, Birikim YayınlarI 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 10 10
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 5