Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Üretim ve Pazarlama ADA 253 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmeler de üretim ve pazarlama temel fonksiyonlardandır, bu sebeple işletmelerde üretim ve pazarlama kavramları, fonksiyonları ve türlerinin anlaşılması hedeflenmektedir.
Course Content Üretim yönetiminde temel kavramlar, Üretim sistemi ve elemanları, Üretimde yönetim ve temel fonksiyonlar, Üretimde teknoloji seçimi, Üretimde lojistik, Üretimde kalite kontrol, Üretimde verimlilik, Pazarlamada temel kavramlar ve tarihsel gelişim, Pazar türleri, Pazarlama karması elemanları, Pazarlamada strateji seçimi, Tüketici davranışı ve korunması, Uluslararası pazarlama, Örnek Olaylar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üretim Yönetiminde Temel Kavramları Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Üretim Sistemi ve Elemanlarını Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Üretimde Yönetim ve Temel Fonksiyonları Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Üretimde Teknoloji Seçimini Anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Üretimde Lojistiği Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Üretimde Kalite Kontrolü Anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Üretimde Verimliliği Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Pazarlamada Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişimini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Pazar Türlerini Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Pazarlama Karması Elemanlarını Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Pazarlamada Strateji Seçimini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Tüketici Davranışı ve Korunmasını Anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Uluslararası Pazarlamayı Anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
14 Örnek Olayları Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar
2 Üretim Sistemi ve Elemanları
3 Üretimde Yönetim ve Temel Fonksiyonlar
4 Üretimde Teknoloji Seçimi
5 Üretimde Lojistik
6 Üretimde Kalite Kontrol
7 Üretimde Verimlilik
8 Pazarlamada Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
9 Pazar Türleri
10 Pazarlama Karması Elemanları
11 Pazarlamada Strateji Seçimi
12 Tüketici Davranışı ve Korunması
13 Uluslararası Pazarlama
14 Örnek Olaylar
Resources
Course Notes “Üretim ve Pazarlama” Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Course Resources 1. Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Üretim/İşlemler Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara ,2006
2. Prof.Dr.Mete DOĞRUER, Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayınları, 2005
3. Prof.Dr.Bülent KOBU, Üretim Yönetimi, 1999
4. Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öğr.Gör.Dr.E. Asuman ATİLLA, Öğr.Gör. Meral BEKTAŞ, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
5. Prof.Dr.Ömer DİNÇER, Doç.Dr. Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Alfa Yayınları, 2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 12 24
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5