Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güç Kaynaklari ADA 206 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SEVDA GÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. SEVDA GÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin; güç kaynaklarının yapısı, tasarımı ve güç kaynaklarında arıza tespiti ve gerilim çoklayıcılar ile kesintisiz güç kayakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Course Content Güç Kaynakları, doğrultucular, transformatörlerin yapısı, filtre devreleri, regüle devreleri, gerilim çoklayıcılar, anahtarlamalı güç kaynakları, kesintisiz güç kaynakları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güç Kaynakları ve Doğrultucuların yapısını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Transformatörlerin yapısı hakkıda bilgi sahibi olur, transformatör hesabı yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Doğrultma devreleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Filtre ve regüle devreleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 DC gerilim katlayıcılar hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 DC/DC çeviriciler hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Anahtarlamalı güç kaynakları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Kesintisiz güç kaynakları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güç Kaynakları ve Doğrultucuların Yapısı
2 Transformatörlerin Yapısı, Çeşitleri ve Transformatör Hesabı
3 Yarım Dalga ve Tam Dalga Doğrultucu Devreleri
4 Filtre Devreleri
5 Regüle Devreleri
6 Regüle Devreleri
7 DC Gerilim Katlayıcılar (Çoklayıcılar)
8 DC Gerilim Katlayıcılar (Çoklayıcılar)
9 DC/DC Çeviriciler
10 Örnek Problem
11 Örnek Problem
12 Anahtarlamalı Güç Kaynakları
13 Anahtarlamalı Güç Kaynakları
14 Kesintisiz Güç Kayakları
Resources
Course Notes [1] Türköz M. S., Elektronik Devreleri I, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000 <br>[2] Pastacı H., Elektronik Devreler, Yıldız Üniversitesi Müh. Fak., İstanbul, 1991 <br>[3] Çetin K., Elektronik Devreler I, Yeniyol Matbaası, İzmir, 1994 <br>[4] Doğrultmaçlar ve Regüle Devreleri, MEB yayınları, 2011<br>[5] Güç Kaynağı, MEB yayınları, 2011
Course Resources [6] Gürdal O., Güç Elektroniği, Ankara, 2004
[7] Boylestad R. & Nashelsky L., Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, Ankara, 1994
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8
9 X
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 3 3
Final 1 15 15
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 5