Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Tasarimi ADA 106 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Web, Web tasarımı ve Internet teknolojileri temel kavramları verilerek, Web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (Html, Css, Javascript,JQuery, AJAX ve JSon) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak.

Course Content

Web, İnternet teknolojileri, web ve grafik tasarımı temel kavramları, Html düzenleyici programlarının temel seviyede kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, Anlatım, Proje / Tasarım,
5 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Web Tasarım İlkeleri
2 Web Grafik Tasarımın Temelleri
3 Web Kavramları ve HTML'e Giriş
4 HTML Doküman Yapısı ve Temel Etiketler
5 HTML'de Yerleşim, Metinler ve Listeler
6 HTML'de Resimler ve Bağlantılar
7 HTML'de Tablolar ve Çerçeveler
8 HTML'de Formlar ve Çoklu Ortam
9 CSS (Cascaded Style Sheets)
10 JavaScript'e Giriş
11 JavaScript Temel Yapıları ve Nesneleri
12 DHTML ve DOM, AJAX, JSON, jQuery
13 CSS3 ve Bootstrap
14 Uygulamalar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5