Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik ADA 101 1 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT
Course Lecturers Öğr.Gör. MUHSİN ÇELİK, Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğretilerek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturulacak ve meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlanacaktır. Bu amaçla matematiğin, teknik programlar için önemini kavratılarak, öğrencinin kendi programı için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizilecektir. Ayrıca bu konularla ilgili mesleki uygulamalar yapılacaktır.
Course Content Kümeler, Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri, Katı Cisimlerde Alan-Hacim
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küme kavramı ve özelliklerini açıklayarak küme işlemleri ile ilgili problemleri çözer.Sayılar kümelerine ilişkin problemleri çözer. Reel sayılardaki aralıkları ve sıralamaları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Rasyonel sayılarda verilen dört işlem ve sıralama problemlerini çözer. Ondalık kesirlerle işlemleri yapar, devirli ondalık sayılardaki ve çok büyük- çok küçük sayılardaki dönüşümleri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Üslü- köklü sayılarla işlemler yapar, üslü-köklü denklem ve eşitsizliklerle ilgili problemleri çözer. Mutlak değer ile işlemler yapar, mutlak değerli eşitsizlikler problemlerini çözer. İkili, Sekizli, Onaltılı sayı sistemleri ile ilgili işlemler yapar, p Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Sabit ve Değişken kavramını, nicelikleri, sayıları bilir, harflerle ifade eder. Çarpanlara ayırma yöntemlerini kullanarak ilgili problemleri çözer. Polinom çeşitleri ve polinomlarda dört işlem ile ilgili problemleri çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Kesirleri özdeşlikleri kullanarak çarpanlarına ayırıp sadeleştirir, rasyonel denklem problemlerini çözer. Oran ve orantı özelliklerini ilgili problemlere uygular, ortalamalarla ile ilgili hesaplamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 1. dereceden bir bilinm.ve çok bilinm.denklem çözümlerini gerçekleştirir. 2. dereceden bir bilinm. denklemin köklerini gösterir, kök-katsayı ilişkisini yorumlar. 1. dereceden bir bilinm.eşitsizliklerle ilgili problemleri çözer, bir bilinm. 2. derecede v Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Bir fonksiyonun tanım ile değer kümelerini bulur. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili problemleri çözer. Fonksiyonlarla dört işlem yapar, bir fonksiyonun tersini bulur, bileşke işlemlerini fonksiyona uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Fonksiyon konusundaki temel özellikleri yorumlayarak doğrusal ve doğrusal olmayan fonksiyonlara ilişkin grafik problemlerini çözer. Verilen ikinci dereceden bir fonksiyon ile grafiğinin ilişkisini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Üstel fonk. kavrayarak ilgili problemleri çözer, üstel fonk. grafiklerini yorumlar. Log. fonk.un üstel fonk.nun tersi olduğunu ilişkilendirir. Log. Fonk. grafiklerini yorumlar. Üstel ve log. denklem- eşitsizlik problemleri çözer, log. Alan hesabı yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Verilen açıların esas ölçülerini bulmaya ilişkin problemleri çözebilir. Trigonometrik fonksiyonların tanım ve değer kümelerini yorumlar, trigonometrik fonksiyonlara ilişkin çıkarılan sonuçlar ve bağıntılarla ilgili problemleri çözer. Bir dik üçgende dar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Birim çemberde trigonometrik değerleri yorumlar, dik üçgen üzerinde trigonometrik oranlar problemlerini çözer. Üçgende sinüs, kosinüs ve tanjant teoremleri yardımıyla ile ilgili problemleri çözer, üçgende alan hesabında trigonometriyi kullanır. Fonksiyon Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Trigonometrik özdeşlikleri ilgili problemlere uygular, verilen açıların toplam ve farklarının da trigonometrik değerlerini gösterir. açı belli iken 2 açısının trigonometrik değerlerine ait problemleri çözer, dönüşüm ve ters dönüşüm formülerini kullanı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Üçgen, Özellikleri ve Bağıntılarını bilir. Özel Üçgenler, Üçgenlerde Benzerlik ve Alan problemlerini çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Katı cisimlerin hacmini ve yüzey alanlarını hesaplar. (küp, pirizma, silindir, piramit, koni, küre) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kümeler
2 Sayılar
3 Sayılar
4 Cebir
5 Cebir
6 Denklem ve Eşitsizlikler
7 Fonksiyonlar
8 Fonksiyonlar
9 Logaritma
10 Trigonometri
11 Trigonometri
12 Trigonometri
13 Geometri
14 Katı Cisimlerde Alan ve Hacim
Resources
Course Notes Ders Notları, Esrin Palas Bozkurt 2010- 2011
Course Resources [2] F. AYRES, Calculus Schaums Outline Series, 1979
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 4