Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Sagliği ve Güvenliği Mevzuati ISG 104 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yazılı mevzuat (kanunlar, yönetmelikler, kanun hükmünde kararname, tüzük, tebliğler), iş sağlığı ve güvenliği alanında tarafların sorumluluk, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezinin (TSM) kuruluşu, yapısı ve işleyişi, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ekip halinde çalışmalarının önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
3. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Course Content

1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yazılı mevzuatın getirdiği tarafların sorumluluk, hak ve yükümlülükleri
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezinin (TSM) kuruluşu, yapısı ve işleyişi, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sorumluluk, hak ve yükümlülükleri
3. İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, görevleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk normlarının niteliği, Anayasa kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları
2 İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları ve iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi, İşverenin sorumluluk, hak, yükümlülükleri ve işveren sorumluluğunun hukuki dayanağı, işveren ile sözleşme yapma ve sonlandırma, çalışma sürelerine (tam ve k
3 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezai yaptırımlar
4 İş güvenliği uzmanının ve çalışanların istihdamı ile işten çıkarılmada öngörülen iş güvencesi ve tazminat sistemlerine ilişkin düzenlemeler
5 Çalışanların hak ve yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri
6 İş güvencesine ilişkin genel esaslar
7 Sendikaların sorumluluğu
8 İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki yapısı, bireysel iş hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalığı
9 Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
10 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipler, devlet, çalışan, işveren taraflarının yeri ve önemi
11 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve sözleşmeleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA), AB direktifleri
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili yönetmelikler, İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları
13 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli ile ilgili mevzuat
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının yasal dayanağı, kurulun oluşumu, üyeleri ve kurulacağı işyerleri, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlukları
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5