Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalişma Psikolojisi ADA 258 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çalışma hayatında insan faktörünün psikol-sosyal sorunlarını ele alarak iyileştirici teorik bilgiler ve öneriler getirmek

Course Content

İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi,  Personel Seçimi, Performans Değerlendirmenin Psikolojik Boyutu, İşe Güdülenme, Personel Eğitiminin Psikolojik Boyutları, İş çevresi Koşullarının Psikolojik Boyutları, Toplu Pazarlık Psikolojisi, Emeklilik ve İşsizlik Psikolojisi, Genel Değerlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışma hayatı sorunlarını tespit edebilmek Anlatım, Sınav ,
2 Yönetici ve diğer çalışan davranışlarını inanç, değer ve tutum ağırlıklı olarak değerlendirebilmek Anlatım, Sınav ,
3 Bireysel ve çalışma hayatı stresini yönetmeyi açıklayabilmek Anlatım, Sınav ,
4 Motivasyon araçlarını etkin uygulayabilmek Anlatım, Sınav ,
5 Çatışma çözüm yöntemlerini aktarabilmek Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi
2 Personel Seçimi
3 Performans Değerlendirmenin Psikolojik Boyutu
4 İşe Güdülenme ve İş Tatmini
5 Personel Eğitimi ve Geliştirme
6 İş Çevresinin Psikolojik Sonuçları
7 Çalışma Yaşamında Çatışma ve Yönetimi
8 İşsizlik Psikolojisi
9 Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri
10 Stres Nedenleri, Sonuçları, Yönetimi ve Çözümler
11 Mobbing Nedenleri, Sonuçları, Yönetimi ve Çözümler
12 Çalışma Hayatına İlişkin İnançlar, Değerler ve Tutumlar
13 İşe Yeni Başlamanın Getirdiği Sorunlara Yönelik Çözümler
14 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi, Çalışma Hayatı ve Çalışan İnsan
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 80
1. Yıl İçinin Başarıya 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5