Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Iletişim ve Etik ADA 152 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT
Course Lecturers Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective 1-Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak.
2-İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımaları
3-Genel ve profesyonel anlamda etik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
Course Content İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik ve mesleki etik
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim öğelerini analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İletişim engeli yaratan olguları kavramak ve önlemler almak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Dilötesi faktörleri tanımak ve önemini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanımak ve kullanabilmek,kurum içi yazı türleri ve genel amaçlı iş mektupları hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Grup ve Kitle iletişimi hakkında bilgilenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Grafik iletişim öğelerini ve önemini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Genel ve profesyonel etik konusunda bilinçlenmek
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin Tarihi, Tanımı ve Temel Kavramlar.
2 İletişimin Amacı, Önemi ve Özellikleri, İletişim Süreci
3 İletişimin Türleri. Sözlü İletişim (Sözlü iletişimin önemi, temel ilkeleri, Konuşma, dinleme türleri,Dinleme becerisi geliştirme, Sözlü iletişimi geliştirme için ilkeler)
4 İletişimin Türleri. Sözlü İletişim (Sözlü iletişimin önemi, temel ilkeleri, Konuşma, dinleme türleri,Dinleme becerisi geliştirme, Sözlü iletişimi geliştirme için ilkeler)
5 Yazılı iletişim. İş ve Toplumsal Yaşamda Karşılaşılan Yazı türleri
6 İletişim engelleri ve iletişim engellerini aşma yolları
7 Grup ve Kitle İletişimi (Tanımlar, İletişim kalıpları), İletişim Kurumları
8 İş Hayatında İletişim. (İş hayatında uygulanabilecek İletişim Teknikleri, Formel ve informel İletişim. Yatay ve Dikey İletişim
9 İş Hayatında İletişim (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
10 İş Hayatında İletişim. (Telefonla konuşma, Toplantılar, Etkili Sunum Yapma )
11 Grafik İletişim
12 Teknolojik İletişim Araçları: TV,Telefon, İnternet, Telekonferans, Video konferans Teknolojik iletişim araçlarının bireyin yaşamındaki olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
13 Etik (Tarihi, Tanımları, Etik anlayışları, Niçin Etik? )
14 Mesleki Etik: Profesyonellik Nedir? Etik Sorgulama, Yükümlülükler, sorumluluklar, İletişimde Etik
Resources
Course Notes Aysun SARIYER, Genel İletişim ve Etik ders notları
Course Resources 1-KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim
2-BEKTAŞ Ç., İşletme Becerileri ve Grup Çalışması
3-CÜCELOĞLU D., Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları
4-SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 5