Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yönetim Muhasebesi MUP 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yönetim muhasebesi dersi, işletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak için gerekli bilgileri içerir ve öğrencilerin çeşitli yönetim seviyelerinin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme becerisi kazanmasını amaçlar.
Course Content Ders konuları arasında muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetimin etkinliğinin ölçülmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İşletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yönetimde karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Yönetsel kontrol sistemlerinin oluşturulması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim Muhasebesi ile ilgili temel kavramları
2 Yönetim karar aracı olarak maliyet bilgileri
3 Değişken maliyet yöntemi
4 Tam maliyet yöntemi
5 Fiyatlandırma kararları
6 Alternatif seçim kararları
7 Finansal kontrol sistemi
8 Finansal kontrol sisteminde sorumluluk merkezleri
9 Yöneticilerin etkinliğinin ölçümlenmesi
10 Ara sınav
11 Raporların hazırlanması
12 Raporların yorumlanması
13 Uygulama örnekleri - 1
14 Uygulama örnekleri - 2
Resources
Course Notes Yönetim Muhasebesi, A. Sait Sevgener ve Rüstem Hacırüstemoğlu, İstanbul, 1998.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 103
Total Workload / 25 (Hours) 4.12
dersAKTSKredisi 4