Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri MUP 114 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÜMMEHAN ERDİL ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin muhasebe biliminde, bilimsel bilginin ve raporlamanın önemini anlamalarını sağlamak ve bilgi kaynaklarını doğru bir şekilde kullanarak elde ettikleri bilgileri derleyip raporlama becerisi kazandırmaktır.
Course Content Bilimsel bilgi, bilgi kaynakları, bilginin toplanması, derlenmesi ile doğru bir şekilde alıntı yapılarak raporlanmasını sağlayan tekniklerden oluşmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Verileri Araştırma Planına Uygun Olarak Toplar Ve Derler Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Araştırma Raporunu İstenen Şekilde Hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Eleştirel Kaynak Taraması yapar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Bilgi ve Bilgi Kaynaklarını Tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Bilimsel Bilgi ile İlgili Temel Kavramlar
2 Bilimsel Araştırma Süreci
3 Eleştirel Kaynak Taraması
4 Birincil Verilerin Toplanması Ve Derlenmesi (Gözlem,Mülakat,Anket)
5 İkincil Verilerin Toplanması ve Derlenmesi
6 Araştırmada Ölçüm ve Ölçekler
7 Nitel Araştırma Yöntemleri
8 Araştırmanın Tasarlanması
9 Araştırmanın Evreni ve Örnekleme
10 Ara Sınav
11 Araştırma Raporunun, Bölümleri İle Giriş ve Sonucun Hazırlanması
12 Alıntı Yapma Ve Kaynak Gösterme Yöntemleri
13 Araştırma Raporunun Şekil Şartları
14 Araştırma Raporunun Hazırlanması
Resources
Course Notes Altunışık, Coşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu; Sosyal Bilimlerle Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi, 2010, Sakarya
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 70
Total Workload / 25 (Hours) 2.8
dersAKTSKredisi 2