Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dönem Sonu Muhasebe Işlemleri MYO 152 2 3 + 1 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL GÜMÜŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dönem içi muhasebe kayıtları sayesinde dönem sonunda oluşturulan genel geçici mizandan kesin mizana geçiş için envanter çıkartılarak, kalanların değerlemesi yapılıp kesin mizan çıkartılır. Kesin mizanın oluşturulması ile işletmenin kar ya da zarar durumu, varlıkları ve kaynakları bu mizan sayesinde belirlenmiş olur. Dolayısıyla bilânço ve gelir tablosu bu mizan yardımı ile düzenlenebilmesi amaçlanır.
Course Content İşletmelerin bir faaliyet dönemi sonunda envanter ve değerleme işlemlerini yaparak, mali tabloların düzenlenmesini gerçekleştirmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (Envanter ve değerlemenin) tanımı ve mahiyeti
2 Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri
3 Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları
4 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
5 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
6 Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması
7 Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/B´ ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
8 Üretim,Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması.
9 İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri
10 Ara Sınav
11 Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri
12 Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi)
13 Üretim işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi
14 Uygulama Örnekleri (Monografiler)
Resources
Course Notes 1.Ataman Ümit ,"Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri",Türkmen Yayınevi, İSTANBUL<br>2.Kızıl Ahmet , "Envanter ve Bilanço İSTANBUL, 1985<br>3.Ali Feyzi "Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri "TRABZON, 2004
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 14 14
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6