Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayarli Muhasebe Uygulamalari MUP 201 3 3 + 1 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MUHSİN ÇAY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin temel amacı; öğrencilerin mezuniyet sonrası iş piyasasının aradığı teknik niteliklerden bilgisayarlı muhasebe uygulamalarının öğretilmesidir.
Course Content Muhasebe paket programları üzerinden stok işlemleri, cari işlemler, fatura ve irsaliye işlemleri, muhasebe kayıtları, geçici ve kesin mizan düzenlenmesi, bilanço ve gelir tablosu düzenlemelerine ilişkin konular .Ayrıca günün şartlarına ve yeni gelişmelere göre gerekli bilgi ve belge içerikli işlemlerle yada programların gösterilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Muhasebe paket programını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Muhasebe paket programının stok ve cari modüllerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Muhasebe paket programının fatura, irsaliye ve sipariş modüllerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Muhasebe paket programının genel muhasebe modülünü kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Muhasebe paket programının ticari işlemler modülünü kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Muhasebe paket programının tanıtımı
2 Muhasebe paket programının ticari işlemler modülü
3 Muhasebe paket programının stok ve cari işlemleri
4 Muhasebe paket programının fatura, irsaliye ve sipariş işlemleri
5 Muhasebe uygulamaları
6 Muhasebe paket programının kasa ve banka işlemleri
7 Muhasebe paket programının gelir ve gider işlemleri
8 Muhasebe uygulamaları
9 Muhasebe paket programının genel muhasebe modülü
10 Ara Sınav
11 Muhasebe paket programında hesap planı ve hesap/alt hesap açma işlemleri
12 Muhasebe paket programında muhasebe fişi işlemleri
13 Muhasebe paket programının entegrasyon işlemleri
14 Muhasebe uygulamaları
Resources
Course Notes Mehmet Ali Feyiz (2005), "Bilgisayarlı Muhasebe", Akademi Yayınevi, Rize
Course Resources ETA 7 Ticari paket program el kitabının ilgili bölümü
ETA FOR WINDOWS Ticari paket program el kitabı
LUCA Ticari paket programı
Zirve Finansman
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5
6
7 X
8
9
10 X
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6