Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örnek Olay Analizi MUP 120 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN BAĞDAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin mesleki eğitim alanında öğrendikleri teorik bilgileri gerçek iş yaşamından alınan örnek olaylar yardımıyla tartışarak pekiştirmeleridir.
Course Content İş yaşamında bürolarda ortaya çıkabilecek problemler ve çözümü ile ilgili örnek olayları içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örnek olay çözümleri yardımıyla kriz ortamında nasıl davranacağını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Sinirli müşterilerle başa çıkma yöntemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Randevu düzenlemelerinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Takım çalışmasının önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Yöneticinin Diş ve iç gezilerinin organizasyonunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Gizli belgelerin nasıl işlem göreceğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Toplantı öncesi yapılacak hazırlıkların önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü
2 Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü
3 Kriz Yönetimi İle İlgili Örnek Olay Çözümü
4 Stres Yönetimi İlgili Örnek Olay Çözümü
5 Stres Yönetimi İlgili Örnek Olay Çözümü
6 Zaman Yönetimi İlgili Örnek Olay Çözümü
7 Sekreterlik İşlemleri İle İlgili Örnek Olayları Çözümü
8 Sekreterlik İşlemleri İle İlgili Örnek Olayları Çözümü
9 Uygulamalı Toplantı Organizasyonu
10 Ara sınav
11 Dosya ve belge yönetimi ile ilgili örnek olay çözümü.
12 Takım çalışması ile ilgili örnek olaylar.
13 Sinirli Müşteri İle Diyalog Kurma Yöntemleri
14 Motivasyon ile ilgili örnek olay çözümleri.
Resources
Course Notes
Course Resources Nuran Öztürk Başpınar: Büro Yönetimi ve Sekreterlikte Örnek olay Analizi, Ankara: Nobel Yayınevi, 2001.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1
2 X
3 X
4 X
5 X
6
7
8
9
10
11
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 59
Total Workload / 25 (Hours) 2.36
dersAKTSKredisi 2