Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Yaşami ve Etik UFM 506 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective İş yaşamında ortaya çıkan etik problemleri sorgulamak, mevcut iş etik kuralları üzerinde düşünmek, mobbing sorununu analiz etmek.
Course Content İş yaşamında karşılaşılan etik problemler.
Mevcut meslek kuralları
Mobbing
Liderlik ve etik yükümlülükleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş yaşamındaki etik problemleri belirleyebilir.
2 İş yaşamındaki etik problemleri felsefi açıdan sorgulayabilir.
3 Liderliğin etik sorumluluklarını tanımlayabilir.
4 İş ahlakına ilişkin genel bir perspektif kazanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş ahlakı
2 İş ahlakı
3 İş yaşamında teknoloji
4 Aile şirketleri ve etik
5 İş yaşamıyla özel yaşam arasında denge
6 Yönetmenin ve liderliğin Etiği
7 İş gücü yönetimi
8 Çalışanlar arası rekabet ve hırs
9 Liderlik
10 Liderliği hedefleyen çalışanların etik yükümlülükleri
11 Mobbing
12 İş yaşamında yalan
13 İş yaşamında etkin olabilecek bir etik program geliştirmek mümkün mü?
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7