Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tip Etiği UFM 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. MÜKERREM BEDİZEL AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Kabil, Arş. Gör. Merve Ertene, Arş. Gör. Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Bahadır Karadağ
Course Category
Course Objective Tıp ve etik arasındaki ilişkiyi kuramsal zeminde temellendirmek ve bu temel üzerinde pratik tıbbi meseleler hakkında etik bir bakış açısı oluşturmak, güncel problemleri etik boyutta tartışmak.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doktor-hasta ilişkisi
2 Doğruyu söyleme
3 Kürtaj
4 Ötanazi, yardımlı intihar
5 Tıp deneyleri
6 Adalet ve sağlık sistemi
7 Biyoteknoloji
8 Faydacılık ve deontolojik yaklaşımlar
9 İnsan klonlama, Kök Hücre Çalışmaları ve insan doğası
10 İnsan ve hayvan denekler
11 taşıyıcı annelik ve sperm bankası
12 İlaç endüstrisi
13 Genetik kontrol
14 Organ nakli
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır
5 İş hayatındaki etik problemler üzerine düşünebilir
6 Birçok toplumsal tartışmanın, felsefenin eleştirel yaklaşımıyla aydınlatılabileceğini kavrar.
7 İş yaşamında karşılaşılan etik problemlere yapıcı bir katkı sağlar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7