Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Yerel Yönetimler MIS 512 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Sefa USTA
Course Category
Course Objective Ülkemizdeki yerel yönetimlerin konumunu, yetkilerini ve etkinliğini tam olarak anlayabilmek için başka ülkelerin yerel yönetimleriyle kıyaslanması yararlı olacaktır.
Course Content Karşılaştırmalı yönetim, karşılaştırmalı yerel yönetim, Anglo-Sakson ve Kıta geleneğinde yerel yönetimlerin temel özellikleri, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Federal Almanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde yerel yönetimler. Doğu ülkelerinde yerel yönetimler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı ülkelerdeki yerel yönetim anlayışlarını analiz eder ve karşılaştırır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye’de yerel yönetimler hakkında bilgi sahibi olur ve analiz eder. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anglo-Sakson Geleneği yerel yönetim anlayışını bilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
4 Kıta geleneği yerel yönetim anlayışını kavrar. Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Uzakdoğu ülkelerindeki yerel yönetimleri tanır ve yorumlar. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Diğer ülkelerdeki yerel yönetim yapıları ile Türkiye’de yerel yönetimler karşılaştırılır ve analiz edilir. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı yönetim anlayışı
2 Karşılaştırmalı yerel yönetim anlayışı
3 Anglo-Sakson geleneğinde yerel yönetim anlayışı
4 Kıta geleneğinde yerel yönetim anlayışı
5 Doğu geleneğinde yerel yönetim anlayışı
6 Birleşik Krallık’ta yerel yönetimler
7 Birleşik Devletler’de yerel yönetimler
8 Federal Almanya’da yerel yönetimler
9 Fransa’da yerel yönetimler
10 Türkiye’de yerel yönetimler
11 Uzakdoğu ülkelerinde yerel yönetimler
12 Ortadoğu ülkelerinde yerel yönetimler
13 Orta Asya ülkelerinde yerel yönetimler
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Al, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008.
KARAHANOĞULLARU, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara, 2004.
EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 1997.
PARLAK, Bekir ve Caner CANTÜRK, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 30 60
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7