Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yönetimlerarasi Ilişkiler MIS 507 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALE BİRİCİKOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ

Course Category
Course Objective

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkileri anlamak ve açıklamak.

Course Content

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki idari, mali ve siyasi ilişkiler
Yeni kamu yönetiminin yönetimler arası ilişkilere olan etkileri
Türkiye’de merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yerel yönetim birliklerinin, yerel kamu hizmetlerindeki rolünü inceler. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Yerel yönetimlerin, uluslararası benzeri kuruluş ve örgütlerle ilişkilerini analiz eder. Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin rollerini kamu hizmetleri bazında inceler ve değerlendirir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye’de merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunları değerlendirir ve çözümler üretir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında idari ve mali ilişkileri örnekler vasıtasıyla değerlendirir. Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Yönetimler Arası ilişkilerin farklı boyutlarının neler olduğunu, nasıl işlediğini analiz eder. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Merkezi yönetimin sınırları
2 Yerel yönetimler
3 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
4 Yönetimlerarası idari ilişkiler
5 Yönetimlerarası mali ilişkiler
6 Yönetimlerarası siyasi ilişkiler
7 Yönetimlerarası ilişkilerin ortaya çıkardığı modeller
8 ARA SINAV
9 Desantralizasyon düşüncesi
10 Yönetişim
11 Yeni Kamu Yönetiminin yönetimlerarası ilişkilere etkileri
12 Küreselleşme ve yönetimlerarası ilişkiler
13 Gelişmiş ülkelerde yönetimlerarası ilişkiler
14 Türkiye´de merkezi yönetim yerel yönetim ilişkilerinde yaşanan sorunlar
Resources
Course Notes <p>Bilal Eryılmaz, Kamu Y&ouml;netimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2008<br /> Bilal Eryılmaz, Yerel Y&ouml;netimlerin Yeniden Yapılandırılması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997.</p>
Course Resources

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2008
Bilal Eryılmaz, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Zerrin Toprak, Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2006.
Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİE, Ankara, 2004.
Nuri Tortop, Burhan Aykaç ve diğerleri, Mahalli İdareler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006.
Bekir Parlak ve Zahit Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 25 50
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7