Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimlerde Insan Kaynaklari Yönetimi MIS 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA LÜTFİ ŞEN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Abdülkadir AKSOY

Course Category
Course Objective

Dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi alanında, meydana gelen değişme ve gelişmeler geleneksel yönetim anlayışından, yeni yönetim anlayışına geçişi zorunlu kılmıştır. Özellikle Türkiye’de 2004 sonrası dönemde gerçekleştirilen yerel yönetimler reformlarıyla birlikte yerel yönetimlerin önemi daha da artmaya başlamıştır. Hem belediyelerde hem de il özel idarelerinde insan kaynakları uygulamaları önem kazanmıştır. Özellikle yerel yönetimlerde norm kadro uygulamaları, performans yönetimi gibi konular insan kaynakları yönetiminin önemini daha da artırmıştır. Bu derste, yerel yönetimlerde, insan kaynakları yönetimine ilişkin teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

İnsan Kaynakları Yönetiminin konusu, amacı ve niteliği, yerel yönetimlerde insan kaynakları uygulamaları ve sorunları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çağdaş İnsan kaynakları yönetimine egemen olan ilkeleri bilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İnsan kaynakları sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Türk kamu personel rejimini bütün yönleriyle tanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yerel Yönetimlerde insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Türk yerel Yönetim mevzuatına hakim olur ve yorumlar. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye´de yerel Yönetimlerde insan kaynakları yönetiminin sorunlarını analiz eder. Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
2 İnsan kaynakları yönetimine egemen olan ilkeler (I)
3 İnsan kaynakları yönetimine egemen olan ilkeler (II)
4 Türk kamu personel rejiminin özellikleri ve istihdam biçimleri
5 Kamu hizmetine giriş
6 Kamu görevlilerinin statüsü (I)
7 Kamu görevlilerinin statüsü (II)
8 Memurlara uygulanan disiplin cezaları
9 Memurların yargılanması
10 Hizmet içi eğitim ve yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi
11 Norm kadro uygulamaları
12 Personelin değerlendirilmesi ve motivasyonu
13 Kamu yönetiminde etik
14 Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkeleri
Resources
Course Notes <p>14 haftalık ders notları</p>
Course Resources

Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 30 30
Final 1 50 50
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7