Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ab ve Yerel Yönetimler MIS 521 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Sefa USTA, Arş. Gör. Lütfi ÖZCAN, Arş. Gör. Osman NACAK
Course Category
Course Objective Avrupa Birliği sürecinin Türk yerel yönetimlerini nasıl etkilediğini ortaya koymak, AB ülkelerinin yerel yönetimleriyle ülkemizdeki yerel yönetimleri kıyaslayarak analiz etmek.
Course Content AB süreci, Türkiye´nin AB üyelik süreci, AB Sözleşmeleri´nde yerel yönetimlerle ilişkili düzenlemeler, AB üyelik sürecinde Türk yerel yönetim reformu, AB ülkelerinde yerel yönetimler, Türk yerel yönetimleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 AB birliğini sürecini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 AB ülkelerindeki yerel yönetimleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 AB sürecinin Türk yerel yönetimleri dönüştürme sürecini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 AB ülkelerinin yerel yönetimleri ile ülkemizin yerel yönetimlerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 AB sözleşmeleri ile kurumlarının yerel yönetimlere etkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 AB süreci ve temel sözleşmeler
2 AB kurucu anlaşmalarında yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler
3 Türkiye´nin AB üyelik süreci
4 Türk yerel yönetimlerinin tarihi gelişimi
5 Türk yerel yönetimlerinin tarihi gelişimi
6 AB üyelik sürecinde Türk yerel yönetim reformları
7 Belediyelere ilişkin düzenlemeler
8 Ara Sınav
9 İl Özel İdarelerine ilişkin düzlemeler
10 Reformlara yönelik dirençler
11 AB kurumlarının yerel yönetimlerle ilişkisi
12 AB anayasasında yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler
13 AB ülkelerinde yerel yönetimler
14 AB ülkelerinde yerel yönetimler
Resources
Course Notes
Course Resources Al, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim yayınları, İstanbul, 2008.
Özer, Akif, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Yönetimi,Platin yayınları, Ankara, 2006.
Karahanoğulları, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, AÜ. SBF Yayınları, Anakra, 2004.
Emre, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Sİyasal Kitabevi, 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yerel yönetimler, kentleşme, çevre sorunları, kent, siyaset ve kültür gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma, bu alanlarda ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip edebilme X
2 Özel olarak yerel yönetimler, genelde ise kamu yönetiminin çeşitli kariyer alanlarında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mali işler, planlama, insan kaynakları gibi pozisyonlarda görev alabilme ve kendini geliştirme becerisine sahipolma X
3 Kazandığı kuramsal bilgi, analiz ve araştırma tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, politika alternatifleri geliştirebilme, program ve karar taslakları hazırlayabilme X
4 Ulusal ve ulusalararası düzeyde yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, şehircilik, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme, iyi kentsel uygulama örneklerini araştırma, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyabilme X
5 Takım çalışması yapabilme, gerektiğinde sorumluluk alma, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünebilme X
6 Alanıyla ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretebilme, projelerde yürütücü veya yönetici olarak görev alabilme X
7 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma X
10 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar progragramlarını kullanabilme, bilişim alanındaki yenilikleri takip edebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 7