Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tez Çalişmasi SBK 900 0 0 + 0 0 120
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR ALTINSOY
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd.Doç.Dr. Erkan ATAK

Yrd.Doç.Dr. Gülsen TEZCAN KAYA

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

Course Category
Course Objective

Bilimsel amaca hizmet eden, alanında özgün bir araştırmayı ortaya koymak.

Course Content

Belirlenen konu dahilinde tez içeriği  oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, belirli akademik kurallar çerçevesinde tez yazmak ve bunu bilim camiasına sunmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriğinin açıklanması
2 Konu tespiti
3 İçerik çalışması
4 İçerik çalışması
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Sunum hazırlama yöntemi
8 Sunum hazırlama yöntemi
9 Akademik yazım kuralları
10 Akademik yazım kuralları
11 Akademik yazım kuralları
12 Değerlendirme ve Karşılaştırma
13 Sunum ve Tartışma
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Tespit edilen konuya g&ouml;re şekillenmektedir.&nbsp;</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 7 7
Ödev 1 25 25
Final 1 25 25
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 120