Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Anakent Yönetim Modelleri SBK 619 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>Yok.</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. FERRUH TUZCUOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Selin Başcan

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, dünyadaki çeşitli anakent yönetim modellerini ve bu modellerin farklı ülkelerdeki uygulama biçimlerini incelemektir.

Course Content

Anakent Olgusu, Anakent Yönetim Modelleri, Anakent Yönetiminin Diğer Yönetim Kurumları ile İlişkileri, Avrupa ülkelerinde anakent yönetim modelleri, Amerikada Anakent yönetim modelleri, Japonyada Anakent Yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anakent olgusunu tanımlar. , , , , ,
2 Anakent yönetimlerinin sorunlarını tartışır. , , , , ,
3 Avrupa devletlerindeki anakent yönetim modellerini analiz eder. , , , , ,
4 ABDdeki anakent yönetim modellerini tartışır. , , , , ,
5 Türkiyedeki anakent yönetimi ile diğer ülkelerdeki anakent yönetim modellerini karşılaştırarak tartışır. , , , , ,
6 Anakent yönetiminin başarı koşullarını açıklar. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anakent Olgusu
2 Anakent Yönetim Modelleri
3 Anakent Yönetiminin Diğer Yönetim Kurumları ile İlişkileri
4 Almanyada Anakent Yönetimi
5 İngilterede Anakent Yönetimi ve Büyük Londra İdaresi
6 Danimarkada Anakent Yönetimi
7 Fransada Anakent Yönetimi
8 İspanyada Anakent Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Japonyada Anakent Yönetimi
11 ABDde Anakent Yönetim Modelleri New York Modeli
12 ABDde Anakent Yönetim Modelleri Diğer Şehirler
13 Kanadada Anakent Yönetimi
14 Genel Bir Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010.<br /> Kutlu, &Ouml;. Karşılaştırmalı Kamu Y&ouml;netimi, &Ccedil;izgi Kitabevi, Konya, 2006.<br /> Tuzcuoğlu, F. Metropoliten Y&ouml;netim, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2003.</p>
Course Resources

Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010.
Kutlu, Ö. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.
Tuzcuoğlu, F. Metropoliten Yönetim, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
2 Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, yeni araştırma konuları kurgulayabilme, ilgili konularda araştırma yapabilmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim olma, bu doğrultuda akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
3 Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
4 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme niteliğine sahip olma X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
5 Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme yeteneğine sahip olma, alanıyla ilgili olarak yeni projeler üretebilme, bu projelerin uygulanması için seminer ve sunum gibi çalışmaları organize edebilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
6 Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme, bu alanlarla ilgili olarak yeni eser ve düşünceler meydana getirebilme, meydana getirdiği yayınlarla ilgili literatüre katkı sağlayabilme X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
7 Takım çalışmasına uyumlu, takım yönetme becerisine sahip, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık, analitik düşünebilme yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
8 Türkçe’yi iyi kullanma, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olma , kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma
10 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile alanıyla ilgili literatüre hakim olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6