Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Viroloji TMB 507 0 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Viral etkenlerin özelliklerini hatırlatmak, sınıflamada yerlerini görmek, tanısı ve tedavisi ile ilgili temel bilgileri paylaşmak
Course Content Temel virolojiye giriş, virusların yapısı, genetiği, DNA virusları, RNA virusları, prionlar, virionlar, viruslarda virulans faktörleri ve patogenezi, virüs enfeksiyonlarından korunma ve bulaş yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Virüslerin Genel Yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 DNA Virüsleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 RNA Virüsleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Subviral Etkenler (Viroidler-Prionlar) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Virus-hucre etkileşimleri(viral hastalık patogenezi) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Viral immunite(monoklonal antikorlar, interferon-interferens) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Virolojik Tanı Yöntemleri(direkt indirect yöntemler) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Viral hastalık tanısında kullanılan örnekler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Viral tanıda Hücre kültürü(viruslerin üretilmesi) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Virusların molekuler tanısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Viruslarda filogenetik analiz(Dizi analizleri ve bioinformatik) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Antiviraller Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Aşılar serumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Prionlar-viral vektörler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Virüslerin Genel Yapısı
2 DNA Virüsleri
3 RNA Virüsleri
4 Subviral Etkenler (Viroidler-Prionlar)
5 Virus-hucre etkileşimleri(viral hastalık patogenezi)
6 Viral immunite(monoklonal antikorlar, interferon-interferens)
7 Virolojik Tanı Yöntemleri(direkt indirect yöntemler)
8 Viral hastalık tanısında kullanılan örnekler
9 Viral tanıda Hücre kültürü(viruslerin üretilmesi)
10 Virusların molekuler tanısı
11 Viruslarda filogenetik analiz(Dizi analizleri ve bioinformatik)
12 Antiviraller
13 Aşılar serumlar
14 Prionlar-viral vektörler
Resources
Course Notes
Course Resources Altındiş M. Hemşireler için Mikrobiyoloji. Nobel 2010
Altındiş M. Tıbbi Mİkr Lab kitabı. Nobel 2013
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mikroorganizmaları tür düzeyinde tanıma X
2 Hastalık yapış biçimlerini bilme X
3 hasta örneklerinden etken mikrorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik etkinliklerinin belirlenmesi
4 Hasta örneklerinden mikroorganizmaların izole edilmesini bilme X
5 Mikroorganizmaların immün sisteme etkisi ve immün sistemin yanıtlarını bilme X
6 Hastane enfeksiyonu ve salgınlarla mücadeleyi bilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 4 8
Final 1 9 9
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6