Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler OPT 111 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Stratejik halkla ilişkiler yönetimi için gerekli teorik ve pratik bilgilerin verilmesi.

Course Content

Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek, farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Kurumsal iletişim, medya yönetimi, kriz yönetimi, sosyal sorumluluk, basın bültenleri ve özel organizasyonlar, kurum kimliği yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve teknolojik desteklerle öğrencilerin hazırladıkları sunumlar sınıfta paylaşılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Halkla ilişkilerde evrensel etik yasalarına inanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Kurumsal sosyal sorumluluk Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Sponsorluk Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Yıl içi sınav Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Kurumsal İletişim, Kurum Kimliği, Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma ve İmaj Yönetimi Dünyadan ve Türkiye’den Marka ve İmaj Örnekleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 SEMİNER ÇALIŞMASI Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 SEMİNER ÇALIŞMASI Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halkla İlişkiler kavramının tanımı 1-2-3-4
2 Halkla İlişkilere yakın kavramlar 1-2-3
3 Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi 1
4 Halkla İlişkilerde kullanılan araçlar 1
5 Kurum içi halkla ilişkiler 1
6 Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler 1-8
7 Halkla İlişkilerde Organizasyon 6-7
8 Kurumsal sosyal sorumluluk 1
9 Sponsorluk 1
10 Yıl içi sınav
11 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler 1
12 Kurumsal İletişim, Kurum Kimliği, Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma ve İmaj Yönetimi Dünyadan ve Türkiye’den Marka ve İmaj Örnekleri 5-6-7
13 SEMİNER ÇALIŞMASI 1
14 SEMİNER ÇALIŞMASI 1
Resources
Course Notes <p>Halkla İlişkiler Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları</p>
Course Resources

[1) Peltekoğlu, Filiz Balta; Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yaynları, İstanbul, 2009
[2]Asna Alaattin, Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, Pozitif Yay., İstanbul, 2006
[3] Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993
[4]Kozanoğlu, Can, Cilalı İmaj Devri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001
[5]Kutal Metin, Halkla İlişkiler, Yurt Yayınları, İstanbul,2003
[6)Aydede, Ceyda, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Mediacat Yayıncılık, İstanbul, 2001
[7]Tengimoğlu, Dilaver; Öztürk, Yüksel, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yyayınları, İstanbul , 2011

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3