Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işyeri Eğitimi MYO 293 4 6 + 2 7 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖZLEM ASLAN BAĞCI
Course Lecturers HEMŞİRE NAİME TAYMAZ, Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE, Öğr.Gör. SEVGİ ALBAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ, Öğr.Gör.Dr. YASEMİN YILDIZ, Doç.Dr. GÖNÜL GÜROL ÇİFTCİ, Öğr.Gör. ÖZLEM ASLAN BAĞCI, Öğr.Gör. NAİME TAYMAZ, Öğr.Gör. GÜLBAŞAK YERLİ, Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ, Dr.Öğr.Üyesi ŞADİYE BERNA AYKAN, Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT, Öğr.Gör. KADRİ ER, Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN, Öğr.Gör. ÖZLEM BOZYER, Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON, Dr.Öğr.Üyesi AYLA EREN ÖZDEMİR, Öğr.Gör. YILDIZ ECE, Öğr.Gör. ALAADDİN AĞCADAĞ, Öğr.Gör. SEDA GÖGER, Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL, Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU, Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU, Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak

Course Content

Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek Anlatım, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak Anlatım, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar
2 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar
3 Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar
4 Kariyer Yönetimi
5 Kariyer Yönetimi
6 Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları
7 Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri
8 Mülakat Teknikleri
9 Ara sınav Raporu
10 Örnek Olay Çözümleri
11 Etkili Sunum Teknikleri
12 Meslek Eğitimi ile İlgili Güncel Konular
13 Sonuç Raporu Sunumu / Çalıştay
14 Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Bayraktaroğlu, Serkan (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, Sakarya.

Özdemir, Yasemin (2005) Kariyer Yönetimi Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Sakarya

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 10 160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Proje / Tasarım 4 6 24
Final 1 15 15
Total Workload 231
Total Workload / 25 (Hours) 9.24
dersAKTSKredisi 8