Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Göz Hastaliklari OPT 116 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÖZKAN AKSOY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÖZKAN AKSOY, EMİNE DOĞAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Göz hastalıkları hakkında genel bilgi
Course Content Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim anomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjunktiva, kornea, uvea, retina, optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar ve göz, gözü etkileyen nörolojik hastalıklar, sistemik ilaçların oküler yan etkileri, göze lokal uygulanan ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkileri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Normal göz anatomi ve göz fizyolojisini bilmelidir. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Göz muayene ve tanı yöntemlerini bilmelidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Oftalmolojik terminolojiyi bilmelidir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Göz hastalıkları, belirtileri, tanısı ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olmalı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 .Acil göz hastalıklarının belirtilerini bilmeli ve ilk yardım konusunda bilgi sahibi olmalı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Göz Hastalıklarna Giriş
2 Göz Hastalıklarna Giriş
3 Konjonktiva Hastalıkları
4 Kapak Anatomisi ve Hastalıkları
5 Kapak Hastalıkları Tedavisi
6 Kuru Göz Hastalığı
7 Kuru Göz Hastalığı Tedavisi
8 Kontakt lensler ve Komplikasyonları
9 Kontakt lensler ve Komplikasyonları
10 Arasınav
11 Kornea Anatomisi ve Kornea Hastalıkları
12 Kornea Hastalıkları Tedavileri
13 Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri
14 Göz Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Tortora,Gerard J. and Grrabowski, Sandra R. (2003). Principles of Anatomy and Physiology. John Wiley and Sons.
2- Arıncı,K, Elhen . (1997). Anatomi. Ankara: Güneş Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır.
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3