Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Eğitimi TDS 109 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ekolojinin temel kural ve ilkeleri, ekosistemi oluşturan unsurlar ve bunların işlevleri, biyolojik ilişkiler ve insanlığın temel ekolojik sorunları ve çözüm yolları ile ilgili bilgi sahibi olabilme

Course Content

Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar; Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar; Besin zinciri ve besin ağı; Ekosistemlerde biyolojik ilişkiler; Ekosistemlerdeki canlı ve cansız unsurların temel işlevleri; Karasal ve sucul ekosistemler; İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları; Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma; Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları; Dünyada ve Türkiyede çevre korumacılık.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve ekosisteme ait tanımları açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Besin zinciri ve besin ağını anlatır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ekosistemlerde enerji ve madde döngüsünü anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız unsurları tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Dünyada ve Türkiyedeki çevre korumacılık hakkında yorumlarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Ekosistemlerde biyolojik ilişkileri anlatır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İnsanlığın temel ekolojik sorunlarını açıklar (nüfus artışı; ekolojik etki; erozyon; ormanların yok olması; kentsel çevreler; davranış kirliliği; çevre kirlenmesi; bataklıklar ve atık sular). Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar
2 Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar
3 Besin zinciri ve besin ağı
4 Ekosistemlerde biyolojik ilişkiler
5 Ekosistemlerdeki canlı ve cansız unsurların temel işlevleri
6 Karasal ve sucul ekosistemler
7 İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları
8 İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları
9 Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma
10 ARA SINAV
11 Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
12 Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
13 Dünyada çevre korumacılık
14 Türkiyede çevre korumacılık
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Yıldız K. Ve ark. 2007. Çevre Bilimi. Gündüz eğitim ve yayıncılık [3] Kazım Yıldız (2006), Çevre Bilimi, Gündüz Eğitim Yayınları, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 3