Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik MAT 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖZLEM ASLAN BAĞCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HAKKI BAĞCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak.

Course Content

Sayılar, cebir, denklemler, oran ve orantı, geometri, trigonometri, vektörler ile matrisler - determinantlar, limit, türev, ve integrale giriş

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bağıntı ve Fonksiyon kavramlarını öğrenme, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Sıralama yapabilme,sıralama aksiyomlarını kullanabilme,sayı aralıklarını kullanabilme,sayıların mutlak değerini hesaplayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Trigonometrik bağıntılarla işlem yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türev ve İntegral kavramlarını anlayarak bunların basit mesleki uygulamalarını yapabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Rasyonel ve ondalık sayılar ile aritmetik işlem yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Birinci ve İkinci derece denklem ve eşitsizlikleri çözebilme,matris ve determinant kullanarak denklem çözebilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Rasyonel ifadeleri en sade hale getirebilme,doğru ve ters orantı kurabilme,ortalama hesaplayabilme,yüzde hesaplarını yapabilme,olasılık hesaplayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Polinomlar ile işlem yapabilme,polinomları çarpanlara ayırabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Bir reel sayının üssünü, kökünü ve bunlar üzerindeki işlemleri yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Geometrik şekiller hakkında genel bilgilere sahip olma Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar ile aritmetik işlem yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Denklem çözümlerinde kullanılan temel özdeşlikleri öğrenebilme,Birinci ve İkinci derece bir bilinmeyenli denklemler ile birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri çözebilme, Birinci ve İkinci derece denklem ve eşitsizlikleri çözebilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Bir fonksiyonun tanım ve değer kümesini bulabilme,Fonksiyonların temel özelliklerin öğrenerek bunları grafik çizimlerinde kullanabilme, Fonksiyon üzerinde işlemler yapabilme ve tersini bulabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Bir reel sayının üssünü, kökünü ve bunlar üzerindeki işlemleri yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sayı kümeleri,tam sayılar ve dört işlem
2 Sayı kümeleri,rasyonel sayılar ve dört işlem
3 Sıralamalar,aksiyomlar,aralıklar,mutlak değer
4 Üslü,köklü ifadeler
5 Üslü,köklü ifadeler
6 Polinomlar,çarpanlara ayırma
7 Sadeleştirmeler,oran-orantı,ortalamalar,yüzde hesapları,olasılık hesapları
8 Denklemler ve eşitsizlikler
9 Denklemler,matris-determinant
10 ARA SINAV
11 Kümeler,fonksiyonlar
12 Fonksiyonlar,grafikler,geometrik şekiller
13 Trigonometri
14 Limit, türev ve integrale giriş
Resources
Course Notes <p>[1]Mustafa Balcı,Temel Matematik Meslek Y&uuml;ksek okulu ve Teknik Eğitim Fak&uuml;lteleri i&ccedil;in,İstanbul,2012</p>
Course Resources

[2]Engin Bozacı, Sinan Çevik, Genel Matematik 1 Meslek Yüksekokulları İçin Matematik ve Çözümleri, Ankara, 2009

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 5