Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Ekg IAY 118 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level onlisans
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrenciye; Temel EKG bilgilerini ve hayatı tehdit eden kardiyak ritimleri ayırt etmeyi öğretmek.

Course Content

Kalbin elektrofizyolojisi, EKG çekimi, EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi, Normal EKG yorumlanması, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları, Akut nonST elevasyonlu MI EKG bulguları, Disritmiler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalbin elektrofizyolojisini tanımlayabilecektir. , , , , , ,
2 EKG çekimini ve özelliklerini açıklayabilecektir. , , , , ,
3 Özellikli EKG dalgalarını tanımlayabilecektir. , , , , ,
4 Hayatı tehdit edici disritmileri tanıyabilecektir. , , , , ,
5 Akut MI EKG bulgularını tanır. , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanımı,giriş, amaç ve öğr. hedefleri Konu ile ilgili kaynakları okumak.
2 Kalbin elektrofizyolojisi Konu ile ilgili kaynakları okumak.
3 EKG çekimi Konu ile ilgili kaynakları okumak.
4 EKG dalga ve interval birimlerinin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okumak.
5 Normal EKG yorumlanması Konu ile ilgili kaynakları okumak.
6 Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
7 Akut ST elevasyonlu MI EKG bulguları ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
8 Akut nonST elevasyonlu MI EKG bulguları ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
9 Disritmilere giriş Konu ile ilgili kaynakları okumak.
10 Ara Sınav
11 Bradidisritmiler ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
12 Taşidisritmiler ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
13 AV bloklar ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
14 Sağ dal ve sol blokları ve hastane öncesi kullanılan ilaçlar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Pratik EKG; Ataç Öncül, İstanbul Tıp Kitapevi, ISBN: 9786054499151, 2012

[2] Ekokardiyografi; Helen RIMINGTON, John B. CHAMBERS, Çeviri Editörü:Doç. Dr. Enver ATALAR, Nobel Tıp Kitabevi, ISBN:9789752772366, 2009

[3] EKG'yi Anlamak; Yazarlar: Andrew R. Houghton, David Gray, Çeviri Editörü:Uzm. Dr. Emre Aslanger, Nobel Tıp Kitabevi, ISBN:9786056600302, 2016

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
4. Ödev 20
Total 20
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Final 1 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ödev 1 6 6
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4