Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Eğitimi TDS 109 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level onlisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ekolojinin temel kural ve ilkeleri, ekosistemi oluşturan unsurlar ve bunların işlevleri, biyolojik ilişkiler ve insanlığın temel ekolojik sorunları ve çözüm yolları ile ilgili bilgi sahibi olabilmektir

Course Content

Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar; Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar; Besin zinciri ve besin ağı; Ekosistemlerde biyolojik ilişkiler; Ekosistemlerdeki canlı ve cansız unsurların temel işlevleri; Karasal ve sucul ekosistemler; İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları; Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma, Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları; Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve ekosisteme ait tanımları açıklar. , , , , , , ,
2 Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız unsurları tanımlar. , , , , , , ,
3 Besin zinciri ve besin ağını anlatır. , , , , , , ,
4 Ekosistemlerde biyolojik ilişkileri anlatır. , , , , , , ,
5 Ekosistemlerde enerji ve madde döngüsünü anlatır , , , , , , ,
6 İnsanlığın temel ekolojik sorunlarını açıklar , , , , , , ,
7 Dünyada ve Türkiye’deki çevre korumacılık hakkında yorumlarını anlatır. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar
2 Ekosistem ve ekosistemi oluşturan unsurlar
3 Besin zinciri ve besin ağı
4 Ekosistemlerde biyolojik ilişkiler
5 Ekosistemlerdeki canlı ve cansız unsurların temel işlevleri
6 Karasal ve sucul ekosistemler
7 İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları
8 İnsanlığın temel ekolojik sorunları: insan kaynaklı çevre sorunları
9 Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma
10 Yıl içi Sınavı
11 Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
12 Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
13 Dünyada çevre korumacılık
14 Türkiye’de çevre korumacılık
Resources
Course Notes <p>[1] Yıldız K. ve ark., &Ccedil;evre Bilimi, G&uuml;nd&uuml;z eğitim ve yayıncılık, 2007<br /> [2] Yıldız K.; &Ccedil;evre Bilimi, G&uuml;nd&uuml;z eğitim ve yayıncılık, 2006, İstanbul.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
1. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 60
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 3