Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
E-Devlet Uygulamalari SAU 033 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. AYŞEGÜL HANCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective İnsanoğlunun var oluşundan bu yana bilgi önemini korumuş, bilgi ve birikimler nesilden nesile aktarılmıştır. Ama artık günümüzde bilgi tümüyle gelişmişliğin göstergesi konumuna yerleşmiştir, ülkeler ve gelişmişlikleri bilişim ve iletişim teknolojileri ile değerlendirilir duruma gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve önem kazanması yaşantımızın her evresini; iş görme alışkanlıklarımızdan eğitim modellerimize kadar etkilemiştir. Bu değişim ve etkileşimden tüm dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilenmiş ve devlet kurumlarının be sürece uyum çalışmaları başlatılmıştır. Bu sürecin gerek dünyada gerekse ülkemizdeki işleyişini görmek ve adaptasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla aşağıda belirtilen konular ele alınmış ve irdelenmiştir.
Course Content Bilim ve teknoloji tarihi, Yerel yönetimlerde ve iş görme alışkanlıklarında değişim, Bilgi toplumu ve Türkiye, Dünyada E-Devlet uygulamaları, Türkiye’de e-devlet uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim ve teknoloji tarihindeki gelişmeleri anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Devlet anlayışında ve kamu yönetiminde yaşanan değişimleri öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 E-Devlete geçiş sürecindeki altyapı gereksinimlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Dünyadaki E-Devlet uygulamalarını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye’deki bilgi toplumu çalışmalarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye’deki E-Devlet uygulamalarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim Ve Teknolojide Tarihi Gelişim
2 Bilim Ve Teknolojide Tarihi Gelişim
3 İslam Dünyasında ve Türklerde Bilim
4 İslam Dünyasında ve Türklerde Bilim
5 Devlet Anlayışında Ve Kamu Yönetiminde Yaşanan Değişimler
6 Devlet Anlayışında Ve Kamu Yönetiminde Yaşanan Değişimler
7 E-Devlet, Yararları Ve Altyapı Gereksinimleri
8 E-Devlet, Yararları Ve Altyapı Gereksinimleri
9 Ara sınav
10 Türkiye bilgi toplumu çalışmaları
11 Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları
12 Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları
13 Dünyadan E-Devlet Uygulamaları
14 Dünyadan E-Devlet Uygulamaları
Resources
Course Notes
Course Resources 1. http://www.bilgitoplumu.gov.tr
2. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/
3. Yücel, İ., H., “Bilim-teknoloji politikaları ve 21. yüzyılın toplumu”, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. Araştırma Dairesi Başkanlığı, Temmuz 1997. ISBN 975-19-1806-5
4. Yücel, İ., H., “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü”, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2006.
5. http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/e-devlet/tr2004.pdf
6. “e-Devlet: Kamuda Ortak Bilgi-Veri Paylaşımı”, Mart 2004, TBD, Ankara, http://eski.tbd.org.tr/webler/kamubiby/raporlarPDF/RP2-2004.pdf
7. Türkiye Bilişim Şurası, E-Devlet Çalışma Grubu Raporu, Mayıs 2002
8. http://www.btk.gov.tr/eimza/eimza_yasasi.htm
9. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
10. http://edevlet.turksat.com.tr/v2/faq
11. United Nations E-Government Survey 2010, Department of Economic and Social Affairs, United Nations/New York, 2010
12. http://www.tuik.gov.tr
13. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 2006-2010, Değerlendirme Raporu, RaporNo:5, Devlet Planlama Teşkilatı BilgiToplumu Dairesi, Mart2010
14. Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı, 2006-2010, Devlet Planlama Teşkilatı, 2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5